Tyck till om tyreso.se

Silviacertifierade verksamheter firades

Publicerad den: 2017-02-20

Fredagen den tredje februari uppmärksammades Tyresös vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet stort! Anledningen till firandet var att verksamheterna under 2016 Silviacertifierats, som en del i Tyresö kommuns satsning på att utveckla demensvården.

Silviacertifiering ForellenPrisade verksamhetschefer på scen: Ulla-Lena Svensson - Krusmyntan, Elin Blomdahl - Ängsgården, Aferdita Vrajolli - Trollängen, Auli Metsänsalo - Björkbacken. På bilden även Eva Jönsson - utbildningsansvarig Silviahemmet samt Wilhelmina Hoffman - rektor Silviahemmet.

Tillställningen på Bio Forellen inleddes med att socialnämndens ordförande Andreas Jonsson höll ett personligt inledningstal där han berättade om sin släkting Elsa, som drabbats av demenssjukdom.

Därefter fick publiken ta del av ett samtal på scen där Andreas, tillsammans med verksamhetscheferna för vård- och omsorgsboendena, pratade om hur verksamheterna förändrats och utvecklats sedan utbildningen.

Silviacertifiering− Tyresöborna ska känna sig trygga med att det finns hjälp att få om man skulle drabbas av demenssjukdom, och att vi tar det ansvaret på allvar. Vi planerar för att alla utförare inom äldrevården, både privata och kommunala, ska ha gått utbildningen senast vid årsskiftet 2017/2018. När alla verksamheter är färdigutbildade kommer Tyresö att vara den första kommun som i sin helhet kan Silviacertifieras. Det tänker vi fira genom att anordna en stor "kommuncertifiering" dit alla Tyresöbor bjuds in, säger Andreas Jonsson ordförande i socialnämnden i Tyresö.

Fler utbildas
Silviautbildningen, som hålls i regi av Silviahemmet, har som mål att höja livskvaliteten och förbättra demensvården för personer med demenssjukdom. Under 2017 fortsätter satsningen i Tyresö med att all hemtjänstpersonal, även privata utförare med minst tio brukare, kommer att få gå utbildningen. Biståndshandläggare, avgiftshandläggare, bostadsanpassare, administratörer och chefer inom myndigheten för äldre och funktionsnedsättning kommer också att ges möjlighet att delta.

Tyresö föredöme för resten av landet
På plats vid firandet i Forellen fanns också Silviahemmets rektor, Wilhelmina Hoffman, som höll en föreläsning om demenssjukdom. Wilhelmina framhöll flera gånger att hon ser Tyresö som en föregångskommun.

− I Tyresö tänker man rätt när det gäller demensvård och omsorg då man väljer att samtliga i hemtjänst och vård- och omsorgsboenden får möjlighet att ta till sig samma kunskap, oavsett om det är en privat eller kommunal utförare. Att stödja alla enheter ger förutsättningar för bättre kommunikation sinsemellan, vilket är en trygghet för de som är sjuka och deras anhöriga. Tyresöborna kan känna sig stolta över att bo i en kommun som satsar så stort på att förbättra livet för de som drabbats av demenssjukdom, säger Wilhelmina Hoffman rektor vid Silviahemmet.

Hon fortsätter:

− Antalet med demenssjukdom ökar, då allt fler lever längre − och risken att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder. Många drabbade behöver mer stöd redan idag. Det gäller både personer med demenssjukdom och anhöriga. Sverige kommer inte klara utvecklingen om vi inte arbetar med detta redan nu.

Drottningen till Tyresö
Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia 1996. När det är dags för Tyresös stora kommuncertifiering 2018, finns stora förhoppningar om att Drottningen kan närvara.

− Jag kan i dagsläget inte lova att Drottningen kommer, men jag jobbar på att vi ska kunna hitta ett datum som kan fungera i Drottningen agenda, våren 2018, så att detta kan bli dagen för den första kommuncertifieringen någonsin! Drottningen är Stiftelsen Silviahemmets ordförande och är mycket engagerad i verksamheten, avslutar Wilhelmina Hoffman.


Fakta

Demens är ett övergripande begrepp för cirka 100 olika sjukdomar eller skador som påverkar hjärnans nervceller och synapser.

Alzheimers sjukdom är vanligast och utgör cirka 2/3.

I Sverige uppskattas det idag finnas cirka 160 000 demenssjuka personer.
Globalt beräknas cirka 47 miljoner personer vara drabbade.

Var femte person är drabbad vid 85 års ålder.
Cirka 10 000 av de demenssjuka i Sverige är under 65 år.


Publicerad av: josephine.uppman@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-24

Högermeny