Tyck till om tyreso.se

Mer tid för de boende – med digital signering

Publicerad den: 2017-06-20

I februari införde äldreboendet Björkbacken något som kallas digital signering. Tyresö kommun är bland de första i Stockholms län att testa denna nya teknologi, som gör läkemedelshanteringen mer tillförlitlig och smidig − samtidigt som den sparar tid.

Tidigare – när de boende på Björkbackens vård- och omsorgsboende skulle få medicin, krävdes en rejäl dos pappersexercis. Först fick en sjuksköterska ta fram läkemedelslistan som läkaren upprättat, i pappersform. Sedan måste hen för hand skriva av det som stod i läkemedelslistan och överföra det till ett helt nytt pappersdokument, ett så kallat signeringsdokument. En procedur som tog sin modiga tid.

Digital signering

Och förutom tidsåtgången innebar momentet också en risk för att den mänskliga faktorn smög sig in under "kopieringsarbetet" – och att det blev fel.

Undersköterskan, som sedan skulle ge medicinen till patienten, fick därefter först läsa vilka mediciner som ordinerats på ett pappersdokument. Därefter fick undersköterskan signera att medicinen hade givits patienten − på ett helt annat pappersdokument.

 

Säkrare för patienten
När nu Tyresö, som en av de första aktörerna i Stockholms län, börjat använda digital signering försvinner dessa riskabla och tidsödande moment helt. Med bara några knapptryck på datorn kan sjuksköterskan komma åt patientens läkemedelslista, och arbeta i ett och samma digitala dokument hela tiden.

Digital signering

Undersköterskorna på Björkbacken har numera utrustats med Ipads som arbetsverktyg, genom vilkade snabbt kan legitimera sig och komma åt den digitala läkemedelslistan. I läkemedelslistan kan undersköterskan sedan dokumentera hur medicineringen har gått − och när patienten fått sin medicin signerar undersköterskan enkelt dokumentet på Ipaden. Klart. På bara några sekunder har personalen på Björkbacken klarat av den pappersadministration som tidigare tog minuter.

Bättre översikt
Via den digitala signeringen får undersköterskan snabbt en överblick över vilka mediciner patienten har, samt hur ofta och när medicinerna ska ges. Undersköterskan kan även se när behovsmediciner getts, eller om en kollega missat att signera något. Systemet känner också av vilka mediciner den underköterska som loggat in i programmet får lov att ge, det vill säga vilka mediciner hen har fått utbildning för att få ge.


Digital signering− Det nya signeringssystemet underlättar oerhört i vardagen. Framför allt är det skönt att inte behöva känna samma oro över att oavsiktligt ha gjort något fel. Det ger en bättre och säkrare vardag både för mig, mina kollegor och för de personer som bor hos oss, säger Anna-Karin Håkansson, undersköterska på Björkbacken. 

 

 

Undersköterskorna sparar tid, men det gör även sjuksköterskorna. Det är sjuksköterskorna som lägger in vilka medicinsatser varje enskild patient ska ha i läkemedelslistan. Carolin Dahlin är sjuksköterska på Björkbacken;

− Allt är så mycket lättare nu när vi jobbar digitalt, säger

Digital signeringhon. Mediciner som ska ges vid behov kan jag snabbt lägga in ordinationer för, och jag kan fylla på och göra egna tillägg i listan − exempelvis näringsdryck eller salva − utan något krångel. I de fall jag behöver ändra något i en läkares ordination gör jag det smidigt och snabbt. Det är dessutom enkelt för en läkare att plocka upp dokumentet digitalt och se hur patientens medicinering fungerar.

Uppföljning på en ny nivå
Även uppföljningen blir bättre, menar Carolin:

− Det syns tydligt i systemet om en medicin har kunnat ges eller ej. Om patienten inte velat eller kunnat ta sin medicin dokumenterar undersköterskan det i läkemedelslistan, och ser jag direkt varför − och kan agera utefter informationen. Jag kan också svara läkarna väldigt detaljerat när de har frågor om patienten, eftersom all information finns i det digitala systemet. Skulle vi sedan, någon gång, missa något i vår läkemedelhantering så upptäcker vi felen snabbare och kan åtgärda direkt.

Auli Metsänsalo är verksamhetschef på Björkbacken och har, tillsammans med bland andra Carolin Dahlin, drivit projektet med digital signering i verksamheten.

A1 

− Vi är glada för att Tyresö ligger i framkant när det gäller denna typ av satsningar. Den digitala 

signeringen har verkligen effektiviserat verksamhetens arbete och gett oss en mer patientsäker och hållbar lösning. Det är en kvalitetssäkring av vår läkemedelshantering, och möjliggör uppföljning på en helt annan nivå än vad som är möjligt med papperssignering, säger Auli Metsänsalo.

Fler verksamheter på tur
På Björkbacken har alla avdelningar förutom korttidsavdelningarna infört digital signering. Efter sommaren kommer även korttidsavdelningarna att implementera systemet. Då projektet med digital signering fallit väl ut på Björkbacken kommer nu systemet att införas inom fler av socialförvaltningens områden i Tyresö. Närmast på tur, i höst, står bland annat olika verksamheter inom funktionsnedsättningsområdet.

 

Fotograf: Anna Hellman
Publicerad av: josephine.uppman@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-07

Högermeny