Tyck till om tyreso.se

Omsorgshuset tar över personlig assistans

Publicerad den: 2016-10-06

Det blir företaget Omsorgshuset som kommer att ta över kommunens personliga assistans från den 1 februari nästa år.

Under flera år har kommunens personliga assistans bedrivits med ett underskott. Därför beslöt kommunens socialnämnd den 27 januari i år att upphandla en privat utförare av personlig assistans. Nu är upphandlingen klar och avtal har skrivits med företaget Omsorgshuset i Stockholm AB.

 

Upphandlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och utvärderingen av anbud har inte skett efter pris, utan efter vad företaget kan erbjuda personalen för utveckling, arbetsledning och förmåner samt efter vad brukarna har för delaktighet. Kvaliteten på den personliga assistansen ska därför vara fortsatt hög och all tillsvidareanställd personal erbjuds att följa med till den nya utföraren.

Kommunen har skickat hem brev med information till alla som idag har personlig assistans. Med i brevet finns även inbjudan till informationsmöten med kommunen där även representanter från Omsorgshuset kommer att vara på plats.

 

 


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-06

Högermeny