Tyck till om tyreso.se

Omsorgshuset tar över personlig assistans

Publicerad den: 2016-10-06

Företaget Omsorgshuset kommer att ta över kommunens personliga assistans från och med den 1 februari 2017.

Under flera år har kommunens personliga assistans bedrivits med ett underskott. Därför beslöt kommunens socialnämnd den 27 januari 2016 att upphandla en privat utförare av personlig assistans. Upphandlingen är klar och avtal har skrivits med företaget Omsorgshuset i Stockholm AB.

Upphandlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och utvärderingen av anbud har inte skett efter pris, utan efter vad företaget kan erbjuda personalen för utveckling, arbetsledning och förmåner samt efter vad brukarna har för delaktighet. Kvaliteten på den personliga assistansen ska därför vara fortsatt hög och all tillsvidareanställd personal har erbjudits att följa med till den nya utföraren.

 

 

 


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-04

Högermeny