Tyck till om tyreso.se

Koll på kvaliteten inom omsorgen

Publicerad den: 2009-08-28

För att få reda på om omsorgen i Tyresö håller en bra kvalitet granskar kommunen alla verksamheter – både de kommunala och privata.

Pensionärer i FornuddsparkenKvalitetsinspektör Maria Johansson är anställd för att genomföra granskningarna. Det är en ny tjänst sedan hösten 2008 för att säkra att den vård och omsorg som finns i kommunen har god kvalitet – oavsett om det drivs kommunalt eller privat.

– Huvuduppgiften för mig är att säkerställa att brukarna i Tyresö ska få en så god omsorg som möjligt, säger Maria Johansson.

Hur går granskningarna till?

– Jag arbetar efter den tillsynsplan som socialnämnden har antagit. Vissa verksamheter granskas årligen, till exempel all privat verksamhet som vi har avtal med, men vi räknar med att alla verksamheter har granskats inom en treårsperiod.

Maria Johansson– Jag gör ett och ibland flera besök på stället. Jag intervjuar ledningen, personal, brukare och i­bland anhöriga. Jag granskar också rutiner, följer upp eventuella klagomål, personalbemanning, personalens utbildning – och en massa andra saker. För privata företag finns ett antal formella kontroller såsom skatteinbetalningar och liknande.

Fungerar verksamheten väl efter ditt besök?             

– Man kan aldrig garantera allt i detalj, men granskningen handlar också om att följa vad vi kommit överens i avtalet med privata utförarna. Jag har ett gott samarbete med verksamheterna. Alla vet att syftet med granskningen är att vi tillsammans ska komma fram till var det finns brister och hur man kan göra för att verksamheten ska bli bättre.

– De ställen jag besökt hittills har varit positiva till att jag som utomstående kommer och ser med andra ögon.

Hur är kvaliteten inom omsorgen i Tyresö?

– Jag räknar med att hinna besöka ungefär tio enheter per år, så jag har inte hunnit med så många ­sedan jag började förra året, säger Maria Johansson.

– Men det jag har sett hittills ser bra ut. Överlag ger vi en god omvårdnad och verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. De synpunkter och klagomål jag fått har varit förhållandevis få.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2009-08-28

Högermeny