Tyck till om tyreso.se

Högre omsorgsavgifter den 1 januari 2017

Publicerad den: 2016-06-29

Den 1 juli 2016 höjer riksdagen avgiftstaket inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning. Först den 1 januari 2017 blir avgifterna högre i Tyresö.

Ungefär 335 personer kommer att beröras av de höjda avgifterna för omvårdnad, boende i vård- och omsorgsboende och korttidsvistelse. Hur stor höjningen blir är individuell och beror på den enskilde personens avgiftsutrymme.

Avgifterna baseras på prisbasbeloppet. Regeringen fastställer 2017 års prisbasbelopp i höst och då kommer mer information om de nya avgifterna för 2017.

 

För mer information kontakta
Socialförvaltningens avgiftshandläggare på telefon
08-578 295 95 eller 08-578 297 25.

Auli Metsänsalo, enhetschef myndighet för äldre och funktionsnedsättning
tel: 08-578 295 15

 

Mer fakta om höjt högkostnadsskydd
Efter beslut i riksdagen genomförs en nationell ändring i bestämmelserna om högkostnadsskydd, så kallad maxtaxa. Det omfattar avgifter inom hemtjänst och motsvarande, såsom omvårdnad, städning, tvätt, inköp, matdistribution, trygghetslarm, korttidsvistelse, ledsagarservice och dagverksamhet.

Även taket för boendeavgift för bostad i vård- och omsorgsboende som inte omfattas av hyreslagen, höjs.

Det nya högkostnadsskyddet gäller från den 1 juli 2016.


Publicerad av: Helén Kim

Senast uppdaterad: 2016-06-29

Högermeny