Tyck till om tyreso.se

Hjälp till att göra Tyresö tillgängligare

Publicerad den: 2017-03-24

Det finns många typer av funktionsnedsättningar – fysiska, psykiska och intellektuella. Funktionshindersrådet i Tyresö arbetar med att minimera de hinder som begränsar personer med funktionsnedsättning.

Människor i Tyresö centrumEn funktionsnedsättning innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det betyder att det inte alltid syns utanpå. (Foto: Ivan Valfridsson)

Kommunala funktionshindersrådet i Tyresö har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

– Vi arbetar för att tidigt få information om utvecklingen av kommunen. Det ger oss möjlighet att påverka beslut för att motverka brister i tillgängligheten i Tyresö, berättar rådets ordförande Anna Steele (L).Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 

– Vi är remissinstans och bevakar bland annat tillgänglighetsaspekten vid byggande av nya bostäder och planering av skolor och förskolor. Och även sådant som rör fritidsaktiviteter på gruppboenden eller att allergironder görs i förskolor och skolor, säger Anna Steele.

Tar gärna emot tips och förslag

Känner du till några platser eller företeelser i Tyresö där tillgängligheten behöver förbättras? Det kan handla om otillgängliga lokaler, brist på synmarkeringar för synskadade eller tillgången till fritidsaktiviteter.

Kommunala funktionshindersrådet välkomnar tips och förslag på frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som rådet kan jobba ­vidare med. 

FAKTA:

Kommunala funktionshinders­rådet består av föreningsrepresentanter samt en politiker från majoriteten och en från oppositionen. Råden har sex arbetsgrupper - tillgänglig information och kommunikation, tillgänglighet i den fysiska miljön, omsorg och social service, kultur och fritid, utbildning samt arbete
Rådet sammanträder fem gånger per år men kan ha extra möten vid behov.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-24

Högermeny

Kontakt

Kommunala funktionshinderrådet

Sekreterare
Nina Gustafsson