Tyck till om tyreso.se

Färre föräldrar bjuder barnen på alkohol

Publicerad den: 2009-09-17

Resultatet från årets drogenkät bland elever visar att Tyresö ligger under rikssnittet vad gäller rökning och drickande av alkohol bland elever i år 9. Dessutom har antalet föräldrar som bjuder sina barn på alkohol minskat.

Färre föräldrar bjuder sina på alkoholSedan 2004 har Tyresö kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6 och 9 samt andra året på gymnasiet. Glädjande är att Tyresö ligger under rikssnittet vad gäller rökning och drickande av alkohol bland elever i år 9. Det är också allt färre föräldrar som bjuder sina barn på alkohol. Och fler uppger att de inte dricker alkohol alls!

– Vi har mycket att tacka alla dem som genomför ÖPP (föräldrainformation) vid terminsstart i år 7 till 9 i Tyresös skolor och givetvis alla engagerade föräldrar som till exempel föräldravandrar, säger Linda Wikman, brottsförebyggare på Tyresö kommun. 

Årets enkätresultatet visar också att fler använt narkotika och antalet unga som röker har ökat. Resultatet från den senaste enkäten kommer att ligga till grund för en fortsatt utveckling av kommunens förebyggande arbete mot droger och alkohol.

Läs enkätresultaten


Publicerad av: elisabeth.grahn@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2009-11-04

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Samordnare
Linda Wikman

Politiskt ansvar