Tyck till om tyreso.se

Coaching stärker ensamkommande

Publicerad den: 2015-05-22

Ofta har de rest långt och stra­patsrikt. I bagaget finns många traumatiska upplevelser. De är alla under 18 och har flytt till Sverige ensamma. Förra året hade ­Tyresö fyrtio ensamkommande barn, sexton bor i boendekedjan.

Introduktionsprogrammet

Baharnaz Safamanesh undervisar i svenska som andraspråk på introduktionsprogrammet på Tyresö gymnasium. Foto Lars Fuglesang.

Amaria Sebhatu är socionom och föreståndare för Tyresös boendekedja för ensamkommande barn. Hon berättar att ungdomarna som får plats i boendekedjan redan har gått igenom asylutredningen och fått sitt permanenta uppehållstillstånd. Ofta blandas asylsökande ungdomar och de som har fått permanent uppehållstillstånd i stora gruppbostäder. Det är ett krångligt sätt att arbeta, säger hon. Ungdomarna har helt olika utgångsläge och behov. En befinner sig i ovisshet inför framtiden, en annan kan fokusera på sitt nya liv. Vanligtvis ligger också större boenden lite utanför tätorten.

SebhatuVägen till integration blir längre då, menar Amaria Sebhatu. Boendekedjan i Tyresö jobbar på ett annat sätt. Man utgår från boenden för 1–5 ungdomar.Fokus är individuellt stöd, svenska språket och långsiktiga relationer. Lägenheterna ligger i vanliga hyreshus centralt i Tyresö.

– Vi har bättre möjligheter att samverka från början. Genom att bo mitt i samhället kommer du in i vardagen snabbare. Det kan handla om allt från att lära dig att åka buss till hur du kommunicerar med dina grannar, säger Amaria Sebhatu.

För ett självständigt liv

Första dagen på boendet får ungdomen sin personliga kontakt­person. Idag finns det fyra stycken på sexton ungdomar. Två av dem har själva bakgrund som ensamkommande barn. Kontaktpersonen följer sin ungdom från inskrivning till utflyttning och är en viktig relation under många år. I rollen ingår att vara en god förebild och dela med sig av egen erfarenhet och kunskap. Det kan handla om hur saker fungerar. Exempelvis sjukvård, arbetsförmedling, budgetrådgivning och demokratifrågor. Men man pratar också om hur beteendenormerna ser ut i Sverige, saker som gör det enklare att fungera i en ny kultur. Alla kontaktpersoner i boendekedjan är utbildade inom coaching. Motivation och dialog är viktiga verktyg.

– Vi jobbar mycket utifrån individen. Hur gjorde ni i ditt land, så här gör vi i Sverige. Att förstå och tänka efter hjälper till att stärka ungdomens självförtroende. Var befinner de sig och hur ser de på sin egen framtid. Vår utgångspunkt är att var och en ska få förutsättningar att förstå sina möjligheter, bli medveten om sina förmågor och få stöd att nå sina mål. Det handlar inte om att servera färdiga lösningar, säger Amaria Sebhatu.

Egna mål utvecklar

Boendekedjan jobbar exempelvis inte med schemalagda aktiviteter. Var och en formar sin tid efter skolan. Just nu satsar en ungdom på att komma in på nationella programmet och vill ta körkort. Han har inga aktiva fritidsintressen utan pluggar mest. En annan spelar mycket basket. Hans mål är att komma med i ett bra lag. En tredje tycker om musik och lägger sin tid på det. Egna intressen blir både en del i läkeprocessen och en väg framåt.

– Jag måste få skryta lite om Tyresö kommun. Våra social­sekreterare gör väldigt bra utredningar. Det leder till bra vård- och genomförandeplaner och gör det enklare för alla att jobba rätt. Dessutom är pedagogerna på introduktionsprogrammet i skolan helt fantastiska. Det finns ofta en otrolig kraft och potential hos de ensamkommande ungdomarna. Om vi kan bidra till att de fungerar och trivs i Sverige, ger de mycket tillbaka på sikt. I Tyresö har vi kommit en bra bit på vägen. Bland annat via boendekedjan. Det är jag stolt över, säger Amaria Sebhatu.

Bara pojkar

De flesta ensamkommande barn som kommer till Sverige är pojkar mellan 13 och 18 år. Förra året var andelen flickor endast 19 procent. Tyresö kommun tar bara emot pojkar.

Leena Andersson, enhetschef på barn- och ungdomsenheten, förklarar varför:

– Vår boendekedja bygger på små enheter. Då är det svårare att blanda pojkar och flickor. Därför har vi valt att ta emot pojkar. För att få en bättre verksamhet tar vi främst emot pojkar i åldrarna 15 till 17 år.
Det fåtal flickor som kommit till Tyresö genom åren har gjort det genom släktinganknytning. 2014 fick två familjer uppehållstillstånd för att ansluta till ensamkommande barn i Tyresö.

FAKTA:

Boendekedjan i Tyresö startades 2011 och består av fyra enheter: Stödboende med tillgång till vård och behandling, försöksboende (liknande studentlägenhet), egen träningslägenhet och familjehem. Som barn räknas man upp till 18 år, men man får bo kvar till 21 års ålder. 

Under 2015 kommer Tyresö att ta emot 24 nyanlända ungdomar. Det är migrationsverket som bestämmer hur många ensamkommande en kommun ska ta emot. Förra året kom flest ungdomar från Afghanistan, Eritrea och Syrien. Läs mer på www.migrationsverket.se


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-05-27

Högermeny