Tyck till om tyreso.se

En väg in ger hjälp till arbete och studier

Publicerad den: 2016-03-29

"En väg in" stöttar personer till arbete och studier. Det är en bidragande orsak till att många blir självförsörjande och att Tyresös arbetslöshet har minskat. Endast 2 procent av befolkningen i Tyresö hade försörjningsstöd under 2015.

Ewa Eriksson_200– Drygt hälften av de som fått hjälp av "En väg in" är nu i arbete eller studier. Det är personer som har varit borta väldigt länge från arbetsmarknaden, så resultatet är glädjande, säger Ewa Eriksson, projektledare för "En väg in" och avdelningschef för Arbetscentrum, arbetsmarknad och integration.


"En väg in" är ett myndighetssamordnande arbetssätt mellan kommunens Arbetscentrum och försörjningsstödsenhet samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

– Ofta är det socialförvaltningens försörjningsstödsenhet som remitterar en person till "En väg in", säger Ewa Eriksson.

– Många tycker det är skönt att få hjälp från flera håll samtidigt. Äntligen hjälps flera myndigheter åt och de slipper hamna mellan stolarna, säger Eva Tullander, enhetschef vid socialförvaltningen.

En väg in fokuserar på möjligheterna
Efter att personen har gett sitt samtycke träffas handläggarna från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens Arbetscentrum och försörjningsstöd för att gemensamt skaffa sig en helhetsbild av personens situation.

– Vi utser två handläggare som träffar personen för att tillsammans diskutera behov, styrkor och mål för framtiden. Mötet leder till en handlingsplan som en av handläggarna följer upp och ser till att personen inte bollas runt mellan myndigheterna.

– Vi fokuserar alltid på individens möjligheter. Det kan handla om arbetsträning, uppmuntra till studier eller få stöd av Arbetsförmedlingen, säger Ewa Eriksson och poängterar att handläggarna inom "En väg in" är mycket erfarna.

– Om en lösning inte fungerar hittar de alltid en ny möjlighet för personen. Den uthålligheten är en framgångsfaktor.

Hälften har arbete eller studerar
Och arbetssättet har gett resultat. Sedan starten 2014 har 154 personer remitterats till "En väg in". 102 ärenden har slutförts och av dem har 51 stycken gått vidare till självförsörjning i form av arbete eller studier. Resten har börjat arbetsrehabilitering, praktik, vård, fått stadigvarande sjukersättning eller flyttat från Tyresö. Just nu arbetar "En väg in" med 30 personer för att stötta dem till egen försörjning.

Arbetslösheten i Tyresö är låg. I december 2013 var 3,8 procent öppet arbetslösa i Tyresö. 2015 sjönk siffran till endast 2,2 procent. Det kan jämföras med 5 procent i Stockholms län och 3,3 procent i riket.

Snabbare insatser
"En väg in" startades som ett samverkansprojekt i april 2014 då flera förvaltningar såg behov av ett större samarbete. Nu har arbetssättet blivit permanent i Tyresö kommun och väcker också intresse på fler håll i landet.

– Det är egentligen ett enkelt arbetssätt för att gemensamt och effektivt se till att personer får rätt insats mycket snabbare än tidigare. Och det ger resultat, så jag rekommenderar fler kommuner att pröva metoden, säger Ewa Eriksson.

Envagin_handlaggareHandläggare i "En väg in". Till vänster i bild: Maria Kinhamer, Försäkringskassan, Henrik Hofling, Arbetsförmedlingen.
Till höger i bild: Lise-Lott Bertel, teamledare för Enväg in, Samordningsförbundet Östra Södertörn och Lennart From, Arbetscentrum Tyresö kommun.


För mer information kontakta gärna

Ewa Eriksson, projektledare för "En väg in" och avdelningschef för Arbetscentrum, arbetsmarknad och integration
Tel: 08-5782 91 00
E-post: ewa.eriksson@tyreso.se


Publicerad av: helen.kim@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-29

Högermeny