Tyck till om tyreso.se

Du kan få hjälp om du är utsatt för våld

Publicerad den: 2016-05-27

Ingen ska behöva leva med våld. Ändå blir många utsatta av en närstående i familjen. Det kan handla om hot, psykiskt, fysiskt, sexuellt våld eller försummelse. Men det finns hjälp att få.

Våld är allt som skrämmer, smärtar, skadar eller kränker. Om du är utsatt kan du få hjälp av socialtjänstens vuxenenhet.

Helena Rooth– Du kan ringa eller komma direkt till oss. Först pratar vi om vad som har hänt och gör en riskbedömning om du behöver akut skydd, säger Helena Rooth, samordnare vid vuxenenheten.


– Vi träffas sedan för stödsamtal och hjälper dig att se vilka möjligheter som finns att komma ur din våldsutsatta situation och nå en förändring. Om du har barn gör våra kollegor vid barn- och ungdomsenheten en bedömning av vilka stödinsatser barnen behöver. Det kan till exempel vara stödsamtal för att bearbeta det de varit med om.

Vuxenenheten stöttar också om du behöver kontakt med polis, sjukvård eller få hjälp med ekonomiska frågor och på sikt skapa en trygg boendesituation.

Du kan behöva hjälp om
  • du känner dig kontrollerad av din partner
  • du måste redovisa vart du ska gå och vem du pratat med
  • din partner blir allt mer svartsjuk
  • din partner använder nedsättande tilltal i samtal med dig
  • du ibland känner dig rädd i ditt eget hem
  • du får ta emot hot om våld
  • du får höra att det är ditt eget fel när du blir slagen
  • våldet har ökat
  • tillvaron växlar mellan ömhet och våld
  • din partner ber om förlåtelse efter en våldshandling och säger att livet inte är värt att leva utan dig, fast det sedan upprepas.

Det är aldrig ditt fel
Ofta har relationen förändrats under lång tid där psykiska trakasserier, våld och hot har normaliserats och det kan vara svårt att ta hjälp.

– Det är aldrig ditt fel att någon slår dig. Om någon slår, hotar eller tvingar dig att göra saker du inte vill, eller hindrar dig att göra något du vill göra, behöver du hjälp, säger Helena Rooth.

– Ring oss för stöd eller råd. Vi har tystnadsplikt och du kan också vara anonym om du vill.

Huskurage gör grannarna uppmärksamma
Som närstående, vän, arbetskamrat eller granne kan du hjälpa genom att våga fråga. Tyresö medverkar i pilotprojektet Huskurage tillsammans med Polisen – en preventiv metod för att stoppa våld. Polisen samarbetar med både fastighetsägare, skola, kommun och idrottsföreningar för att öka medvetenheten kring våld i nära relationer och hur man ska agera vid misstanke om våld.

Att reagera kan vara livsavgörande för någons som är utsatt för våld.

– Huskurage sprider kunskap om våld i nära relationer och hur du kan agera för att hindra våld, säger Nina Rung, initiativtagare till Huskurage vid Polisen.

Om du misstänker att en granne blir utsatt:
1. Ring på. Är allt som det ska?
2. Ta hjälp av en annan granne, bovärd eller hyresvärd för stöd och hjälp att ringa på.
3. Ring polisen.

– Om vi är fler som ser och reagerar kan vi förhindra våldshandlingar. Var uppmärksam och agera. Upplever du situationen som akut eller hotfull ska du givetvis alltid ringa till polisen först, säger Nina Rung.


Publicerad av: Helén Kim

Senast uppdaterad: 2016-06-03

Högermeny

Här får du hjälp

Här får du hjälp

Ring/kom till Vuxenenheten

Tel: 08-578 295 63
Bollmoravägen 14, samma hus som Folktandvården.

Behöver du akut hjälp?
Ring Polisen 112 eller socialjouren på 08-718 76 40 (kvällar och helger).