Tyck till om tyreso.se

Digital lösning gör läkemedelshanteringen säkrare

Publicerad den: 2016-05-27

Med några få tryck på sin iPad signerar undersköterskorna den medicin de ger till patienterna på Kastanjen. Läkemedelshanteringen blir nu säkrare med en digital signering på vård- och omsorgsboendet Kastanjen på Björkbacken.

Digital läkemedelssignering– Det är en kvalitetssäkring av vår läkemedelshantering och möjliggör uppföljning på en helt annan nivå än vad som är möjligt med papperssignering, säger Elvira Avdic, enhetschef vid Kastanjen.

Under sex månader använder Kastanjen den digitala lösningen Appva och systemet Medication and care support system (MCSS). Systemet ersätter pappershanteringen vid läkemedelssignering.

– Systemet både förenklar och gör läkemedelshanteringen säkrare. Jag lägger in vilka medicininsatser varje enskild patient har och när och hur läkemedlet ska ges. Det finns sedan i undersköterskornas iPads, säger Maria Kling, legitimerad sjuksköterska vid Kastanjen.

Snabb uppföljning
Youla Nacol är en av de undersköterskor som ger medicin till patienterna. När hon loggar in sig på sin iPad ser hon både tidpunkt, läkemedelsordination och hur medicinen ska ges för varje enskild patient.

– Om allt går som det ska signerar jag att patienten tagit sin medicin. Men om patienten bara delvis tar medicinen eller inte alls, anger jag det och signerar.

Systemet skickar då en varning till de legitimerade sjuksköterskorna och varnar också om medicinen har getts försent.

Maria Kling och Youla Nacol– Då följer jag upp orsaken till varför medicinen inte togs i sin helhet eller gavs för sent. Det ger mig kontroll över om något inte är som det ska och kan då snabbt bedöma vad vi bör göra, säger Maria Kling.
Maria Kling och Youla Nacol
 

Tidigare skrevs alla patienters läkemedelsordinationer ut. Undersköterskorna signerade listorna och fyllde i om något avvek från det vanliga. Listorna samlades sedan in till sjuksköterskorna som följde upp avvikelser.

– Det är stor skillnad på att få en varning via systemet och inte behöva samla in papperslistor och tyda olika anteckningar. Det här ger en snabbare och säkrare vård, säger Maria Kling som också poängterar att fördelarna är stora vid ändringar i läkemedelsordinationer.

– Tidigare justerade jag ordinationerna för hand på redan utskrivna blad. Nu skriver jag in det i systemet och förändringen syns direkt på iPaden när undersköterskan ska ge medicinen. Det minskar risken att det blir fel.

Efter sex månader ska en utvärdering av systemet göras. Redan efter en månads användning är både sjuksköterskor och undersköterskor nöjda med den digitala läkemedelssigneringen.

– Det är ett modernt sätt att jobba. Självklart ska vi använda den teknik som finns för att höja kvaliteten och använda vår tid till det som kommer våra patienter bäst till del, säger Maria Kling, legitimerad sjuksköterska.


Vill du veta mer kontakta gärna

Elvira Avdic, enhetschef Kastanjen, tel: 08-578 296 13


Publicerad av: helen.kim@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-03

Högermeny