Tyck till om tyreso.se

Bättre stöd till våldsutsatta

Publicerad den: 2015-01-22

När en människa blir utsatt för våld av en närstående är hon eller han väldigt skör. Och det kan ibland vara svårt att veta till vilken instans man ska vända sig till för att få hjälp. Nu pågår ett projekt för att få myndigheter och instanser att samverka.

Varje år anmäls drygt hundra fall av "Våld i nära relationer" till socialtjänsten i Tyresö. Och det gäller enbart våld mellan vuxna. Det kan vara mellan syskon, mellan vuxna barn och deras äldre föräldrar, men vanligast är våld mellan partners/makar.

- Det är extra svårt att bli utsatt för våld av någon som man står nära och älskar. Och våldet kan ta många uttryck. Förutom fysiskt våld kan man bli utsatt för till exempel psykiskt, ekonomiskt, sexuellt eller materiellt våld, säger projektledare Anita Stenfors.

Anmälningarna kommer in på olika sätt. Via vården, via polisen, via grannar eller direkt till socialtjänsten. Så länge inte barn är inblandade måste den utsatta själv stå för anmälan för att samhället ska kunna göra något. Det är en anledning till att forskare beräknar att mörkertalet vad gäller våld i nära relation är cirka 80 procent. Det innebär att 490 vuxna personer utsätts varje år i Tyresö och de beräknas ha tillsammans cirka 490 barn.

- I Tyresö får alla direkt hjälp i den akuta situationen. Men de olika instanserna behöver bli bättre på att samverka. Idag sker mycket dubbelarbete - eller ibland kan vissa ärenden tvärtom falla mellan stolarna, säger Anita Stenfors och visar en skiss som verkligen visar hur många myndigheter och instanser som kan vara inblandade i ett och samma ärende. En statlig utredning har påvisat samma sak.

- Det är inte rimligt att en skör och utsatt människa ska behöva sätta sig in i denna problematik. Våldet har ofta förstört och begränsat en människas liv. Hen kan ha behövt byta både arbetsplats och bostadsort och ofta ingår även ekonomiska svårigheter, säger Anita Stenfors.

I höstas startade därför ett projekt "Fördjupad samverkan gällande Våld i nära relationer" där Anita Stenfors är projektledare. Deltagare är hälso- och sjukvården, polisen samt Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner. Effektivare samverkan och framför allt att göra det enklare för brukarna är målet.

- Vi ligger i framkant när det handlar om att ta hand om dessa människor vågar jag säga, men vi vill fördjupa och utveckla samarbetet. Man ska inte behöva bollas mellan olika myndigheter. Det handlar om hjälp och stöd till de utsatta, men även stöd till de som är förövare. Till detta har vi sökt och fått projektmedel från socialstyrelsen, säger Anita Stenfors.

Nu finns ett förslag på hur samverkan mellan olika myndigheter och instanser kan förstärkas. I slutet av mars ska projektet avslutas och Anita Stenfors är förhoppningsfull:

- Alla som lever med våld ska veta att de har rätt att få hjälp. Bra akut stöd finns och skyddat boende finns alltid för de som behöver det. Men det är en tillfällig lösning. Det som är svårt att lösa är behovet av en ny permanent bostad. Om någon vill lämna sin partner så kan vi ganska sällan hjälpa till med ny bostad. Så ser det tyvärr ut i hela Stockholmsområdet, säger hon.

• *När någon misstänker att barn far illa är det anmälningsplikt och andra rutiner gäller. Ring kommunens växel och fråga efter barnjouren vid oro för barn: 08-5782 91 00.

• Vuxna som behöver stöd och hjälp för att det förekommer våld i hemmet kan vända sig till socialförvaltningens vuxenenhet: 08-5782 91 00.

• Socialjouren kan kontaktas utanför kontorstid på tel 08-718 76 40

• Dygnet runt, året runt går det bra att ringa den statliga Kvinnofridslinjen på tel 020-50 50 50. Man får vara anonym och inga avgifter tas ut. Tolk finns.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-01-23

Högermeny