Tyck till om tyreso.se

Arbetsmiljöverket inspekterar vård- och omsorgsboenden

Publicerad den: 2015-12-18

Vid Arbetsmiljöverkets inspektion av Björkbackens vård- och omsorgsboende i augusti uppmärksammades att äldre delar av byggnaden har trånga hygienutrymmen och dörröppningar. Nu har kommunen ålagts att riskbedöma bristerna.

Arbetsmiljöverket har konstaterat att äldre delar av byggnaderna vid Björkbackens vård- och omsorgsboende som drivs av den kommunala äldreomsorgen, inte uppfyller dagens föreskrifter. Socialförvaltningen har ålagts att riskbedöma dessa arbetsplatser och lämna ett yttrande senast 15 mars 2016. På basis av yttrandet tar Arbetsmiljöverket därefter beslut om vilka åtgärder som måste vidtas fram till 2018 för att lokalerna ska möta dagens krav. 

Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter om arbetsytor för omsorgsarbete. De nu gällande föreskrifterna säger att det bör finnas ett fritt utrymme om 0,8 meter runt exempelvis en toalettstol för hjälpmedel såsom duschstolar, lyfthjälpmedel och rullstolar. Enligt föreskrifterna ska det inte finnas trappor, trösklar eller mattor som hindrar och dörröppningar bör vara 0,9 meter.  Nya vård- och omsorgsboenden byggs efter dessa föreskrifter, men många äldre boenden saknar så stora fria ytor.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-15

Högermeny