Tyck till om tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Kontakt

Kontakt

Kontakt dagtid
Anmäla oro för barn eller vuxen samt andra akuta frågor

Socialtjänsten Tyresö
08-578 291 00

Akuta frågor - kväll, natt och helger

Socialjouren Sydost
08 718 76 40

OBS: Dag före röd dag stänger socialförvaltningen kl. 12:00.
Socialjouren öppnar kl. 16:00. Om du är i akut situation kan du nå socialsekreterare på tel: 08 5782 9563 mellan kl. 13:00-16:00.

Utseende i högerspåret
Kontakt

Kontakt

Kontakt dagtid
Anmäla oro för barn eller vuxen samt andra akuta frågor

Socialtjänsten Tyresö
08-578 291 00

Akuta frågor - kväll, natt och helger

Socialjouren Sydost
08 718 76 40

OBS: Dag före röd dag stänger socialförvaltningen kl. 12:00.
Socialjouren öppnar kl. 16:00. Om du är i akut situation kan du nå socialsekreterare på tel: 08 5782 9563 mellan kl. 13:00-16:00.

Utseende med två kolumners bredd
Kontakt

Kontakt

Kontakt dagtid
Anmäla oro för barn eller vuxen samt andra akuta frågor

Socialtjänsten Tyresö
08-578 291 00

Akuta frågor - kväll, natt och helger

Socialjouren Sydost
08 718 76 40

OBS: Dag före röd dag stänger socialförvaltningen kl. 12:00.
Socialjouren öppnar kl. 16:00. Om du är i akut situation kan du nå socialsekreterare på tel: 08 5782 9563 mellan kl. 13:00-16:00.