Tyck till om tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Kontakt

Kontakt

Kontakt dagtid
Anmäla oro för barn eller vuxen samt andra akuta frågor

Socialtjänsten Tyresö
08-578 291 00

Akuta frågor - kväll, natt och helger

Socialjouren Sydost
08 718 76 40

OBS: Dag före röd dag stänger kommunens verksamheter kl. 12:00. Socialjouren öppnar kl. 16:00 mån-tors, fredagar kl. 14.00. Kontaktuppgifter finns nedan. 
Vid akuta situationer efter att kommumens verksamheter har stängt och innan socialjouren har öppnat kan du nå socialsekreterare för råd och stöd på tel: 08 5782 9563.

Utseende i högerspåret
Kontakt

Kontakt

Kontakt dagtid
Anmäla oro för barn eller vuxen samt andra akuta frågor

Socialtjänsten Tyresö
08-578 291 00

Akuta frågor - kväll, natt och helger

Socialjouren Sydost
08 718 76 40

OBS: Dag före röd dag stänger kommunens verksamheter kl. 12:00. Socialjouren öppnar kl. 16:00 mån-tors, fredagar kl. 14.00. Kontaktuppgifter finns nedan. 
Vid akuta situationer efter att kommumens verksamheter har stängt och innan socialjouren har öppnat kan du nå socialsekreterare för råd och stöd på tel: 08 5782 9563.

Utseende med två kolumners bredd
Kontakt

Kontakt

Kontakt dagtid
Anmäla oro för barn eller vuxen samt andra akuta frågor

Socialtjänsten Tyresö
08-578 291 00

Akuta frågor - kväll, natt och helger

Socialjouren Sydost
08 718 76 40

OBS: Dag före röd dag stänger kommunens verksamheter kl. 12:00. Socialjouren öppnar kl. 16:00 mån-tors, fredagar kl. 14.00. Kontaktuppgifter finns nedan. 
Vid akuta situationer efter att kommumens verksamheter har stängt och innan socialjouren har öppnat kan du nå socialsekreterare för råd och stöd på tel: 08 5782 9563.