Tyck till om tyreso.se

Stödboende

Personer med missbruksproblem kan beviljas stödboende i olika former. Boendet är ett individuellt prövat bistånd enligt socialtjänstlagen. Tala med din handläggare på vuxenenheten för mer information.

Källan 1 och 2

Källan 1 är ett stödboende för bostadslösa vuxna med beroendeproblematik. Källan 1 har 12 platser. Källan 2 ligger i anslutning till Källan 1, och består av 8 minilägenheter och fungerar som ett trappsteg ut från Källan 1, till ett mer självständigt boende.

Boende på Källan är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. För att söka hjälp till boende på Källan ska man vända sig till vuxenenheten som utreder behovet och beslutar om plats på Källan. Källan drivs av Attendo Care på uppdrag från Tyresö kommun.

För mer information kontakta vuxenenheten eller Susanne Cavallius som är

verksamhetschef för Källan.

Hästskon

Socialförvaltningen kan erbjuda stödboende vid stöd- och boendeenheten Hästskon. Boendet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslut om boende fattas efter utredning av socialsekreterare vid vuxenenheten. Hästskon har nio platser. Målgruppen är vuxna män och kvinnor i Tyresö som har psykiska svårigheter och en beroendeproblematik.

HästskoDe boende på Hästskon har en behandlingskontakt vid Capio psykiatri och på vuxenenheten. Vid inflyttning får de boende två kontaktpersoner som bistår med motivationssamtal, stöd och hjälp i boendet och de hjälper även till med att samordna andra vård- och behandlingsinsatser.

För mer information kontakta vuxenenheten eller Mathias Arweson, enhetschef för Hästskon.


Publicerad av: aila.thorsander@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-14

Högermeny

Kontakt

Vuxenenheten

Enhetschef
Carina Engelke
Postadress:
Öppettider:
Mån-tors 08.00-16.30
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 11.45-13.00
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, ingång Folktandvården

Politiskt ansvar

Kontakt

Källan

Verksamhetschef
Susanne Cavallius
Postadress:
135 40 Tyresö
Besöksadress:
Wättinge Gårdsväg 1

Kontakt

Hästskon

Enhetschef
Mathias Arweson
Postadress:
135 39 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora Gårdsväg 12

Politiskt ansvar