Tyck till om tyreso.se

Måsens öppenvårdsbehandling - tolvstegsprogram mot tillfrisknande från alkoholism/kemiskt beroende.

Vad är Måsen?
Måsen är en öppenvårdsbehandling på Njupkärrsvägen 15 som bedrivs av Tyresö kommun. Vi erbjuder tolvstegsbehandling för tillfrisknande från alkoholism/kemiskt beroende. Tolvstegsmodellen utgår från vissa grundbegrepp så som att alkoholism/kemiskt beroende är en sjukdom.

Måsen, dagbehandling

På Måsen möter vi människor som lider av en allvarlig sjukdom, och de behandlas utifrån sin sjukdomsbild. Alkoholism/kemiskt beroende existerar – det är primärt, inte ett symptom på något annat. Sjukdomen är allvarlig som obehandlad – men är behandlingsbar och går att stoppa upp i sitt fortskridande.

Måsens öppenvård är en del av Vuxenenheten i Tyresö kommun. 

 

Hur kommer jag till Måsen?
Du som är bosatt i Tyresö kan fritt och anonymt delta i Måsens tolvstegsbehandling, utan att registrering sker hos socialtjänsten. Kontakta Måsen för mer information.  

Behandlingens längd och form
Behandlingstiden är cirka tolv veckor med möjlighet till förlängning. Behandlingen sker på förmiddagar i grupp och är upplagd efter ett rullande veckoschema vilket innebär att deltagarna befinner sig i olika stadier av tillfrisknande, beroende på när de skrevs in.

Vad händer när du kommer till Måsen?
Du måste vara drogfri för att delta i behandlingen. Detta krav fyller flera syften, dels har man tillgång till sitt känsloliv i större utsträckning som nykter, dels att både personalen och deltagarna ska vara förvissade och trygga i att ingen är drogpåverkad.

Alla som går på Måsen får blåsa i en alkomätare varje morgon. Urinprov lämnas vid anmodan. Efter att ha läst igenom får du skriva på ett godkännande av de regler som gäller under behandlingstiden. Dessa regler är till för att skapa ett ramverk som ska underlätta för både deltagare och personal att kunna sträva mot samma mål, nämligen tillfrisknande från alkoholism/kemiskt beroende.

Behandlingens struktur
Att alkoholism/kemiskt beroende är en sjukdom utgör kärnan i behandlingen och präglar behandlingsfilosofi och metoder. Behandlingens mål och syften är att deltagaren ska inse sin maktlöshet inför drogen och att börja acceptera sin sjukdom. Ta ansvar för sitt eget tillfrisknande, samtidigt som en ny livsstil införlivas. För att uppnå dessa mål arbetar vi med standardiserade och individuella arbetsuppgifter med gruppen som resurs och verktyg.

Gruppen utgör den stora resursen i behandlingen och återkopplar alltid varje redovisning med en muntlig eller skriftlig feedback. Det gör den på ett stödjande och respektfullt sätt utifrån vad de sett, hört och känt.

Anonymitet
Personal anställd på Måsen lämnar inte ut uppgifter till någon utomstående som inte har del i behandlingen, om inte personen själv så önskar.

AA/NA- möten
Som inskriven på Måsen ingår att du besöker minst två AA/NA möten per vecka.

Eftervård
När du skrivs ut från Måsen efter fullgjord behandling ingår minst ett års eftervård förlagd till kvällstid i Måsens lokaler. Gruppen träffas en gång i veckan ca 1,5 timme.

Rådgivning
Rådgivning i beroende- och anhörigproblematik erbjuds personligen eller i grupp.

Andra erbjudanden
Möjlighet till mindfulness/mindfulnessyoga finns. 

Kontakta oss om du vill veta mer om Måsen.


Publicerad av: aila.thorsander@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-31

Högermeny

Kontakt

Vuxenenheten/Måsen

Behandlingsansvarig
Johanna Lindholm
Besöksadress:
Njupkärrsvägen 15

Politiskt ansvar

Kontakt

Vuxenenheten

Enhetschef
Carina Engelke
Postadress:
Öppettider:
Mån-tors 08.00-16.30
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, ingång Folktandvården

Politiskt ansvar

HBTQ-certifierad verksamhet

HBTQ-certifierad verksamhet