Tyck till om tyreso.se

Föräldrainformation

Här kan du läsa om ett av de sätt som vi arbetar drogförebyggande på i skolorna i Tyresö kommun.

Föräldrainformation på föräldramöten i TyresöFör att stötta lärare och föräldrar arbetar vi med en metod som är framtagen vid Örebro universitet. Tidigare kallades den ÖPP (Örebro Preventionsprogram) numer heter den EFFEKT. Metoden är spridd över hela Sverige.

EFFEKT är en föräldramötesmetod för att främst påverka föräldrars förhållningssätt till sina barns- och ungdomars drickande. Målet är att motivera föräldrarna till en restriktiv hållning till alkohol för att i möjligaste mån förhindra en tidig alkoholdebut hos barnen. Metoden ger också råd och tips till föräldrar kring hur de kan agera.

EFFEKT vänder sig främst till föräldrar med barn i år 7-9 men i Tyresö arbetar vi även med denna typ av föräldrainformation år 1 i gymnasiet.

Påverka förhållningssätt

Programmet genomförs vid korta informationstillfällen, 15-20 minuter, i samband med ordinarie föräldramöten. Under mötet informeras föräldrarna om ungdomsdrickande, andra droger och vilken betydelse föräldrars inställning har. Genom att inta en restriktiv hållning och tydliggöra den kan man som förälder påverka ungdomars drickande mer än man många gånger tror. I slutet av mötet ges föräldrarna tillfälle att diskutera med varandra.

Föräldraträffarna leds alltid av särskilt utbildade föräldramötespresentatörer.

I Tyresö

I Tyresö Kommun träffar vi föräldrar på föräldramöten på fem högstadieskolor och en gymnasieskola. Omkring 1800 föräldrar får varje år ta del av informationen.

Efter föräldramötena brukar vi märka en effekt ute på kvällar och nätter. Färre ungdomar är ute sent och mindre fylla. Många föräldrar börjar med andra ord att sätta gränser och förändra sitt förhållningssätt hemma. Det i sin tur bidrar till ett lugnare och tryggare klimat för alla i kommunen!


Publicerad av: Linda Wikman

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Brottsförebyggande strateg
Ola Åkesson

Politiskt ansvar