Tyck till om tyreso.se

Anhöriggrupp

I Tyresö finns det en anhöriggrupp för dig som är orolig och bekymrad över någon nära anhörig eller vän som har ett alkohol- eller annat drogberoende.

Vår målsättning är att du genom ökad kunskap om beroende och hur det påverkar familjen och andra närstående ska kunna förbättra din livssituation. Det sker i form av föreläsningar, videofilmer och gruppdiskussioner. Fokus är på din situation som anhörig eller vän.

Vi träffas 8 gånger, på onsdagskvällar, mellan kl 18:00 och 20:00. Utbildningen startar den 28 februari 2007. Max 10 deltagare.

Kurslokal vid Tyresö centrum.

För mer information och anmälan, kontakta:              
Tarja Pahkala, tel 08-5782 7480, eller
Ingrid Johansson, tel 08-5782 94 18.

E-postadress: tarja.pahkala@tyreso.se

Välkommen!


Publicerad av:

Senast uppdaterad: 2007-11-27