Tyck till om tyreso.se

Missbruk och beroende

Vuxenenheten riktar sig till dig som har fyllt 18 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter.

Vi vänder oss till vuxna från 18 år. Om du är yngre kan du kontakta barn- och ungdomsenheten, eller Mini-Maria. Information om deras verksamhet finns under barn, ungdom och familj, stöd för unga. Under rubriken Missbruk och beroende finns också information om Motivationskursen, som vänder sig till dig som är mellan 18-25 år och har funderingar kring användning och/eller beroende när det gäller alkohol och narkotika.

Om du har frågor kring beroende eller är orolig för någon kan du vända dig till oss på vuxenenheten. Vi erbjuder bland annat rådgivning/stödkontakt med socialsekreterare och samtalsbehandling, enskilt, i par eller hela familjen. Oftast kan du få besökstid inom en vecka. Om du så önskar kan vi erbjuda dig upp till fem rådgivande samtal där du kan få vara anonym.

Bistånd ges i första hand inom den kommunala öppenvården. Insatser inom öppenvården är avgiftsfria. Om öppenvårdsinsatserna är otillräckliga kan vi göra en särskild prövning för att erbjuda dig vård på behandlingshem eller ett stödboende. Vistelse på behandlingshem eller stödboende innebär en viss egenavgift.

Du som bor i Tyresö kommun kan fritt och anonymt delta i Måsens 12-stegsbehandling, utan att registreras hos socialtjänsten. Läs mer om Måsen och deras program under Stöd vid Beroende. 

Tyresö beroendemottagning
På Tyresö beroendemottagning arbetar sjuksköterskor, psykiatriker, psykolog och medicinsk sekreterare. Tyresö beroendemottagning arbetar främst utifrån HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och är en del av Stockholms läns landsting – Beroendecentrum Stockholm och bedriver hälso- och sjukvård inriktad mot substansberoende.


Beroendemottagningen erbjuder medicinsk hjälp för att komma ur ett missbruk, samt stöd i fortsatt avhållsamhet. På beroendemottagningen erbjuds bedömning, provtagning, medicinering, motiverande samtal, smittskydd, avgiftning, neuropsykiatriska utredningar, remittering till andra vårdnivåer med mera. Allt efter vad läkare anser vara till bästa hjälp för patienten.

All personal inom Tyresö beroendemottagning arbetar under offentlighets- och sekretesslagen. 

Vad gör du om du inte är nöjd? 

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga. 
Hur du överklagar ett kommunalt beslut

Om du har synpunkter på verksamheten för övrigt är vi tacksamma om du delger oss synpunkterna. Du kan göra det genom att fylla i den blankett som finns avsedd för detta på vuxenenheten. Du kan också öppna länken Synpunkter och klagomål under relaterad information för att lämna synpunkter direkt, anonymt om du önskar. Du kan även framföra dina synpunkter muntligen.


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2018-01-12

Högermeny

Kontakt Vuxenenheten

Kontakt Vuxenenheten

Enhetschef
Carina Engelke
Tel: 08-578 291 00

Nyanmälan samt råd och stöd
Tel: 08- 578 91 00
Fax: 08-578 295 94

Besöksadress
Bollmoravägen 14
Ingång Folktandvården, 1tr

Öppettider
Mån-tors 08.00-16.30
Fredagar 08.00-15.00
Lunchstängt 11.45-13.00 

Kontakt Tyresö Beroendemottagning

Kontakt Tyresö Beroendemottagning

Nyanmälan, kontakta receptionen
Tel: 08-1234 70 75
Fax: 08-1234 96 98

Besöksadress
Industrivägen 13, 1 tr

Öppettider
Mån-fred 07.30-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Kontakt

Akut hjälp efter kontorstid - Socialjouren Sydost

Besöksadress:
Öppettider:
Mån-tors 16.30-02.00
Fredagar 14.00-02.00
Lör-sön 16.00-02.00
  • 08-718 76 40,
  • 08-718 35 91

Politiskt ansvar