Tyck till om tyreso.se

Missbruk och beroende

Vuxenenheten riktar sig till dig som har fyllt 18 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter.

Vi vänder oss till vuxna från 18 år. Om du är yngre kan du kontakta barn- och ungdomsenheten, eller Mini-Maria. Information om deras verksamhet hittar du i vänstermenyn under barn, ungdom och familj, stöd för unga. Under rubriken Missbruk och beroende till vänster finns även information om Motivationskursen, som vänder sig till dig som är mellan 18-25 år och har funderingar kring användning och/eller beroende när det gäller alkohol och narkotika.

Om du har frågor kring beroende eller är orolig för någon kan du vända dig till oss på vuxenenheten.

Vi erbjuder bland annat rådgivning/stödkontakt med socialsekreterare och samtalsbehandling, enskilt, i par eller hela familjen. Oftast kan du få besökstid inom en vecka. Om du så önskar kan vi erbjuda dig upp till fem rådgivande samtal där du kan få vara anonym.

Landstingets beroendemottagning i Tyresö är en specialiserad mottagning för utredning och behandling av alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende patienter. Där kan du få träffa en läkare eller sjuksköterska för medicinska insatser och samtal. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Socialtjänstens vuxenenhet och Tyresö beroendemottagning har ett nära samarbete vilket kan vara bra för dig om du behöver hjälp från båda huvudmännen.

Bistånd ges i första hand inom den kommunala öppenvården. Insatser inom öppenvården är avgiftsfria. Om öppenvårdsinsatserna är otillräckliga kan vi göra en särskild prövning för att erbjuda dig vård på behandlingshem eller ett stödboende. Vistelse på behandlingshem eller stödboende innebär en viss egenavgift.

Under rubriken stöd för missbrukare till vänster hittar du information om den hjälp som vi kan erbjuda. Vi kan också erbjuda rådgivning i beroende- och anhörigproblematik, personligen eller i telefon. Läs mer om insatser inom vuxenenheten i broschyren, under relaterad inforamtion.

All personal inom socialförvaltningen arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.

Vad gör du om du inte är nöjd? 

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga. Mer upplysningar kan du få av din socialsekreterare eller klicka på länken till höger för information om hur du överklagar. Om du har synpunkter på verksamheten för övrigt är vi tacksamma om du delger oss synpunkterna. Du kan göra det genom att fylla i den blankett som finns avsedd för detta på vuxenenheten, du kan också öppna länken Synpunkter och klagomål under relaterad information och använda den portofria foldern eller muntligen framföra dina synpunkter. Postadress finner du längst ned på denna sida.


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2014-10-09

Högermeny

Kontakt

Vuxenenheten

Enhetschef
Anna-Lena Engstedt
Postadress:
Öppettider:
Mån-tors 08.00-16.30
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, ingång Folktandvården

Politiskt ansvar

Kontakt

Tyresömottagningen

Sjuksköterska
Emelie Andersson
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, ingång Folktandvården
  • 08-1234 70 79, reception 1234 70 75
  • 08-5782 91 84

Kontakt

Tyresömottagningen

Chefssjuksköterska
Caroline Karlegård
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, ingång
Folktandvården
  • 08-1234 70 76, reception 1234 70 75
  • 08-5782 91 84

Kontakt

Socialjouren Nacka-Tyresö

Besöksadress:
Öppettider:
Mån-tors 16.30-02.00
Fredagar 14.00-02.00
Lör-sön 16.00-02.00
  • 08-718 76 40, 010-564 31 65
  • 08-718 76 42

Politiskt ansvar