Tyck till om tyreso.se

Tillgänglighetshandbok

Tyresö kommun har tagit fram en tillgänglighetshandbok som ger förvaltningar, entreprenörer och byggherrar anvisningar hur vi kan skapa ett Tyresö tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

En god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har fått ett ökat fokus i samhällsplaneringen. Så också i Tyresö som för några år sedan tog fram en handikapplan – ”Ökad delaktighet för personer med funktionshinder”.

Tillgänglighetshandbok 2013En av de föreslagna åtgärderna var att ta fram ett så kallat basanpassningsprogram. Programmet skulle användas vid planering och nyproduktion av bostäder, så de anpassas efter personer med till exempel synnedsättning, rörelsenedsättning, hörselnedsättning eller utvecklingsstörning.

Uppdraget har utökats och omfattar nu även offentliga lokaler och utomhusmiljö. Programmet har utformats som en handbok och har fått namnet ”Tillgänglighetshandbok”. Den ska fungera som ett hjälpmedel för förvaltningar, entreprenörer och byggherrar med målet att skapa ett Tyresö tillgängligt för alla oavsett funktionshinder. Förutom lagar och regler, så hittar man kommunens krav och rekommendationer i handboken.
 
Den första tillgänglighetshandboken kom ut 2008, den uppdaterades och förbättrades 2012. Den finns att hämta i kommunens Servicecenter, telefon 08-578 291 00. Du kan också ladda ner den som pdf under Relaterad information eller beställa den via länken "beställ tillgänglighetshandboken".


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-06