Tyck till om tyreso.se

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Här kan du läsa om vilken hjälp du kan ansöka om, som stöd i ditt liv. 

Så här ansöker du om stöd

Du, din anhörig eller företrädare kontaktar en handläggare som ger dig information och vägledning om hur du gör en ansökan. Sedan gör handläggaren en utredning av ditt stödbehov.

Ring en handläggare på telefon 08-578 291 00. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga.

Om du inte är nöjd med handläggarens beslut kan du överklaga beslutet.
Hur man överklagar ett beslut 


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-09-07

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar

Två lagar reglerar stödet

Två lagar reglerar stödet

Socialtjänstlagen, SoL

Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS