Tyck till om tyreso.se

Tillgänglighet i Tyresö

Alla ska lätt kunna ta sig till arbete eller skola, besöka fritidsaktiviteter och service samt nå ut i naturen. Här kan du läsa om hur Tyresö kommun arbetar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Här finns information om tillgängligheten till våra kommunala fastigheter, det vill säga tillgång till handikapparkering, handikapptoalett, förekomst av trappor med mera.

Du kan också läsa om vår tillgänglighetsplan och olika typer av stöd som du kan ansöka om.

Politiskt finns kommunala funktionshindersrådet som arbetar med tillgänglighetsfrågor.


Tillgänglighet i Tyresö kommun

 • Tillgänglighet kommunala fastigheter

  Hur tillgängliga är de kommunala idrottshallarna, äldreboendena och andra fastigheterna? Här får du svar.

 • Tillgänglighet på Tyresös bibliotek

  På Tyresö biblioteks egen webbplats hittar du information om tillgängligheten på våra tre bibliotek i Tyresö centrum, Trollbäcken och Strand.

 • Tillgänglighet på webbplatsen

  På den här webbplatsen, tyreso.se, kan du ändra textstorlek, få texten uppläst eller få information på lättläst svenska.

 • Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Här hittar du information om hur du ansöker om stöd från kommunen och vad vi kan erbjuda för stödformer.

 • Tillgänglighetshandbok

  Tyresö kommuns tillgänglighetshandbok riktar sig framför allt till förvaltningar, entreprenörer och byggherrar. Handboken innehåller anvisningar om hur Tyresö kan göras tillgängligt för funktionshindrade.

Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-09