Tyck till om tyreso.se

Personlig assistans

Personlig assistans för hjälp med grundläggande behov

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp med dina grundläggande behov, kan du ha rätt till personlig assistans.

Det kan exempelvis vara personlig hygien, på- och avklädning, att kommunicera eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Du väljer vilka som ska vara dina personliga assistenter

Om du beviljas personlig assistans får du själv vara med och välja vilka personer som ska anställas. Tyresö kommun bedriver ingen personlig assistans i egen regi, utan har upphandlat en utförare som sedan 1 februari 2017 sköter den personliga assistansen, på uppdrag av kommunen. 

Det är du själv som väljer vilken typ av anordnare du vill använda. Det kan vara den utförare kommunen upphandlat, ett annat privat företag, ett kooperativ eller så kan du välja att bli arbetsgivare till dina assistenter.


Så här ansöker du om personlig assistans

Kontakta en LSS-handläggare på 08-578 291 00 som då utreder ditt behov.

Om ditt behov av hjälp överstiger 20 timmar per vecka kan du ha rätt till statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Då behöver du göra en ansökan till Försäkringskassan.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar