Tyck till om tyreso.se

Ledsagarservice LSS

Ledsagning ska ge dig möjlighet till att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Ledsagning kan till exempel beviljas till fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera.

Om du beviljas ledsagning får du själv välja anordnare som utför tjänsten genom kommunens kundval.

Valfrihetssystem

Tyresö kommun har kundval enligt LOV (lagen om valfrihetsystem) inom ledsagarservice, avlösarservice LSS.

  • Kundval innebär att du själv får välja mellan de utförare och verksamheter som är godkända av kommunen
  • Om du inte vill eller kan välja kommer du att tilldelas en utförare enligt en turordningslista
  • Om du är nöjd med den utförare som du har idag behöver du inte byta

Utförare vuxna

Kommunal ledsagar- och avlösarservice, Lindalens Städ & Hemtjänst AB, Omsorgshuset i Stockholm AB, Real Omsorg i Stor Stockholm AB.

Utförare barn

Kommunal ledsagar- och avlösarservice, Omsorgshuset i Stockholm AB, Real Omsorg i Stor Stockholm AB.

Har du frågor om det nya valfrihetssystemet? Kontakta biståndsavdelningen.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-06-09

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar