Tyck till om tyreso.se

Hemtjänst

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten. Beslut om hemtjänst fattas av biståndshandläggare efter en utredning i samråd med dig.

Bild på två matkassar

Du kan till exempel få hjälp med din personliga omvårdnad, tvätt, städning, inköp samt uppvärmning av mat eller matlåda.

Flera utförare av hemtjänst

För att öka medborgarnas valfrihet finns i Tyresö kommun ett kundvalssystem inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice.

Kundval innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten på tjänsten.

Du kan välja om tjänsten ska utföras av kommunens hemtjänst eller något av de enskilda företag som kommunen tecknat avtal med. Du ansöker enklast om hemtjänst via E-tjänstportalen. 

Här finns E-tjänstportalen

Valfrihetssystem

Tyresö kommun har kundval inom hemtjänst enligt LOV (lagen om valfrihetssystem).

Har du frågor om valfrihetssystemet? Kontakta biståndsavdelningen via växeln, telefon 08-5782 91 00.

Läs mer om våra utförare

Jämför hemtjänst

Jämförelseguiden är en service i Tyresö kommun. Där kan du hitta och jämföra olika verksamheter, till exempel hemtjänst och vård- och omsorgsboende (äldreomsorg). I Jämförelseguiden finns information om verksamhetens storlek, geografiskt läge, kontaktuppgifter, resultat från brukarundersökningar, utbildningsnivå hos personalen och mycket annat.

Här finns Jämförelseguiden


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2016-06-28

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Enhetschef för myndighetsutövning äldreomsorg
Auli Metsänsalo

Politiskt ansvar

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar