Tyck till om tyreso.se

Bostad med särskild service för vuxna

Det finns olika boendeformer med särskild service; gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad  
Gruppbostad är en bostad för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. I en gruppbostad finns ett mindre antal lägenheter i anslutning till gemensamhetsutrymmen. Här kan service och omvårdnad ges alla tider på dygnet.

Servicebostad
Servicebostad är en bostad personer som behöver hjälp och stöd i sin dagliga tillvaro för att klara av ett eget boende. I en servicebostad finns ett antal lägenheter som är knutna till en personallägenhet där de boende har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp.

Annan särskilt anpassad bostad
Annan särskilt anpassad bostad är en bostad för personer som behöver en viss grundanpassning där det inte finns fast personalbemanning. Stöd i boendet kan exempelvis ges av personlig assistans eller hemtjänst.

Så här söker du bostad med särskild service
Kontakta en handläggare på tel: 08-578 291 00. 

Vad kostar det?
Du betalar för hyra, mat och övriga utgifter. Det finns också möjlighet att ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Var finns bostäder och verksamheter?

På den här sidan finns karta och kontaktuppgifter:

Bostäder med särskild service


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar