Tyck till om tyreso.se

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

En bostad med särskild service kan vara en bra lösning för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo utanför föräldrahemmet.

Ett barn eller ungdom som inte kan bo i föräldrahemmet på grund av komplicerade omvårdnadsbehov eller behöver skolgång på annan ort kan ha möjlighet till bostad med särskild service.

Så här söker du bostad med särskild service
Kontakta en handläggare på tel: 08-578 291 00. 

Vad kostar det?
Du betalar för hyra, mat och övriga utgifter. Avgiften för bostaden baserar på vårdnadshavarnas inkomst och gäller så länge barnet går i skolan.

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård utanför det egna hemmet. Detta framgår av 8 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL) och 20§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avgiften gäller så länge barnet går i skolan.

Det finns också möjlighet att ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Var finns bostäder och verksamheter?

På den här sidan finns karta och kontaktuppgifter:

Bostäder med särskild service


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar