Tyck till om tyreso.se

Avlösarservice LSS

Avlösning i hemmet innebär att någon tillfälligt tar över omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösning kan vara en regelbunden insats eller ges vid oförutsedda situationer.

Om du beviljas avlösning får du själv välja anordnare som utför tjänsten genom kommunens kundval.

Valfrihetssystem

Tyresö kommun har kundval enligt LOV (lagen om valfrihetsystem) inom ledsagarservice, avlösarservice LSS.

  • Kundval innebär att du själv får välja mellan de utförare och verksamheter som är godkända av kommunen
  • Om du inte vill eller kan välja kommer du att tilldelas en utförare enligt en turordningslista
  • Om du är nöjd med den utförare som du har idag behöver du inte byta

Har du frågor om det nya valfrihetssystemet? Kontakta en handläggare på socialförvaltningen.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-06-09

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar