Tyck till om tyreso.se

Stöd i din vardag


Stöd i din vardag

 • Avlösarservice

  Avlösarservice innebär att du får avlösning i hemmet. Det kan du få för att du ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.

 • Boendestöd

  Boendestöd ger dig hjälp att skapa struktur och rutiner.

 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar

  En bostad med särskild service kan vara en bra lösning för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo utanför föräldrahemmet.

 • Bostad med särskild service för vuxna

  Det finns olika boendeformer med särskild service; gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad.

 • Daglig verksamhet

 • Hemtjänst

 • Kontaktperson

  En kontaktperson fungerar som en vän och hjälper dig att förebygga eller bryta social isolering och underlätta för dig att leva ...

 • Korttidsplats

  Korttidsplats är ett tillfälligt boende där personen får hjälp med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans.

 • Korttidstillsyn skolungdom från 13 år

  Behöver du sällskap och tillsyn efter skoldagen och under loven?

 • Korttidsvistelse

  En korttidsvistelse kan ge miljöombyte och rekreation.

 • Ledsagarservice

  För att du ska kunna leva ett självständigt liv, delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad kan du få hjälp av en ...

 • Parkeringstillstånd

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du parkera närmare färdmålet. För att ansöka om parkeringstillstånd i Tyresö kommun måste du ...

 • Personlig assistans

  Personlig assistans för hjälp med grundläggande behov

 • Stödboende fysisk funktionsnedsättning

  Det finns flera olika former av stödboende om du har en fysisk funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer vilka lösningar vi erbjuder.

 • Stödboende psykisk funktionsnedsättning

  Det finns flera olika former av stödboende om du har en psykisk funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer vilka lösningar vi erbjuder.

 • Sysselsättning

  Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan du få sysselsättning.

 • Trygghetslarm

Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
 • 08-578 291 00
 • 08-712 87 52

Politiskt ansvar

Två lagar reglerar stödet

Två lagar reglerar stödet

Socialtjänstlagen, SoL

Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS