Tyck till om tyreso.se

Personligt ombud

Har du psykisk ohälsa som medför hinder i vardagen? Har du behov av vård och stöd för att öka din livskvalitet och är över 18 år? Då kan du få stöd av vårt personliga ombud.

Syftet med personligt ombud är att personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet att uppnå en jämlik ställning och vara delaktiga i samhället.

Ett personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Personligt ombud kan sökas av dig själv eller av annan person i samråd med dig. 

Ett personligt ombud

  • Kan hjälpa dig i kontakter med olika myndigheter och att du får det stöd och den service du har rätt till.
  • Medverkar till att du får möjlighet att bli delaktig i, och få inflytande över, det som berör dig.
  • Tar emot och följer upp synpunkter för att förmedla dem vidare till ansvariga, så att vardagslivet kan underlättas för dig.
  • Arbetar aktivt med att bidra till förändring som förbättrar din situation.

Personligt ombud arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser.

Vilka ansvarar för personligt ombud?

Kommunen är huvudman för verksamheten.
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av verksamheten.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-04-19

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Personligt ombud
Åsa Karlsson

Politiskt ansvar