Tyck till om tyreso.se

Mer stöd

Här finns information om annan hjälp som du kan ha rätt till.

Färdtjänst

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken för personer som inte ensamma kan förflytta sig med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst innebär att du färdas med taxi eller specialfordon, exempelvis en minibuss med plats för rullstol.

Läs mer om färdtjänst

För mer information kontakta kommunens servicecenter, telefon 08-5782 91 00.

Riksfärdtjänst

Personer med funktionsnedsättning som inte kan resa med allmänna kommunikationer, kan för fritidsresor ansöka om riksfärdtjänst. Resan ska göras mellan två kommuner och utanför Stockholms län. Ansökan ska göras i den kommun man är skriven.

Läs mer om riksfärdtjänst

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. Med parkeringstillståndet kan du parkera närmare färdmålet. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns.

Läs mer om parkeringstillstånd

God man och förvaltare

God man och förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. 

Läs mer om god man och förvaltare

Tandvårdsstöd

Om du bedömts behöva nödvändig tandvård betalas den inom samma högkostnadsskydd som läkarbesök. För att få denna förmån ska du ha ett tandvårdsstödsintyg som beställs av SoL- eller LSS-handläggaren.

Du har rätt till ekonomiskt stöd om du:

  • Har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg och om du bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet.
  • Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det ekonomiska stödet omfattar:

  • Personligt besök av en tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun.
  • Tandvård som krävs för att du ska kunna äta, till exempel lagningar och tandproteser samt behandling av tandhygienist som stöd till den dagliga munvården.

Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Relaterad information