Tyck till om tyreso.se

Stöd till vuxna

Om du som vuxen har en funktionsnedsättning, fysiskt eller intellektuellt, kan du söka olika former av stöd från socialtjänsten. Du kan vända dig till biståndshandläggarna i kommunen för att få information om vilken form av stöd som finns och hur du kan söka det.


Publicerad av: linda.esperstrand@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-03-05

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare SoL/LSS
  • 08-5782 91 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar