Tyck till om tyreso.se

Stöd till vuxna

Om du som vuxen har ett funktionshinder, fysiskt eller intellektuellt, kan du söka olika former av stöd från socialtjänsten. Du kan vända dig till biståndshandläggarna i kommunen för att få information om vilken form av stöd som finns och hur du kan söka det.

Till vänster hittar du de stödformer som finns. Information om biståndsavdelningen hittar du i spalten till höger.


Publicerad av: linda.esperstrand@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-06-27

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Biståndsavdelningen
  • 08-5782 91 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar