Tyck till om tyreso.se

Stöd till personer med psykisk ohälsa

Om du har psykisk ohälsa kan du söka olika former av stöd från socialtjänsten.

Du kan vända dig till biståndshandläggarna i kommunen för att få information om vilken form av stöd som finns och hur du kan söka det.

Till vänster hittar du de stödformer som finns. Information om biståndsavdelningen hittar du i spalten till höger.

Du kan också vända dig till personliga ombudet som har en fristående ställning i kommunen och kan vägleda dig i kontakt med samhällets olika instanser.


Publicerad av: linda.esperstrand@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-12-16

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Personligt ombud
Hans Meidal

Politiskt ansvar

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare SoL/LSS
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-5782 91 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar