Tyck till om tyreso.se

Stöd till barn och ungdomar

När ett barn eller ungdom har en funktionsnedsättning kan man söka olika former av stöd från socialtjänsten.

Du kan vända dig till biståndshandläggarna i kommunen för att få information om vilken form av stöd som finns och hur du kan söka det. Här på sidan hittar du också vilka stödformer som finns.


Publicerad av: Linda Esperstrand

Senast uppdaterad: 2015-03-05

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare SoL/LSS
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-5782 91 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar