Tyck till om tyreso.se

Det civila samhället

I december 2009 överlämnade regeringen propositionen ”En politik för det civila samhället” (2009/10:55) till riksdagen.
Här kan du läsa "En politik för det civila samhället"

Propositionen talar bland annat om vikten av att:

- Utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort.

- Stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald verksamheter.

- Fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.

- Grundläggande delar av den svenska demokratin har till stor del drivits fram av organisationer i det civila samhället, säger integrationsminister Nyamko Sabuni (FP). Vi behöver det civila samhällets engagemang, kunskap och perspektiv. Det civila samhällets engagemang, kunskap och kreativitet är viktigt för att möta framtidens utmaningar.


Publicerad av: Anita Lindbohm

Senast uppdaterad: 2015-05-25

Högermeny