Tyck till om tyreso.se

Frivilligt arbete inom det sociala området

Tyresös frivilligorganisationer gör ett viktigt värdefullt arbete. Lär känna några aktörer inom det sociala området - kanske du vill vara med?

I Tyresö kommun pågår sedan länge ett värdefullt arbete inom det frivilliga sociala arbetet.

Kvinnojouren, Manscentrum , Frivilligcentralen,  LP-verksamheten och RSMH  (Riksförbundet för social och mental hälsa) är några aktörer som med ett starkt engagemang och stor kompetens lyfter fram vikten av den ideella sektorns arbete och  som blir ett bra komplement till kommunens ordinarie verksamhet.

Här kan du läsa mer om vad Tyresös frivilliga organisationer gör och möta några av de personer som är med.


Sociala frivilligorganisationer i Tyresö

 • RSMH

  RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

 • Manscentrum

  På Manscentrum kan du få samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden.

 • Tyresö Kvinno- och Tjejjour

  Tyresö Kvinno- och Tjejjour är en feministisk partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som ger råd, stöd och skydd för kvinnor ...

 • LP-verksamheten

  LP-verksamheten finns i hela Sverige. De hjälper människor med alkohol-, drog och spelberoende att hitta vägen till ett nytt fungerande liv.

 • Tyresö Väntjänstförening

  Väntjänsten är till för att knyta kontakter mellan människor och förmedla hjälpinsatser mellan de som behöver hjälp och de som vill hjälpa ...

Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-08

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress:
135 81 Tyresö

Politiskt ansvar