Tyck till om tyreso.se

Sörja för person

Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det är en viktig uppgift. Uppgifternas innehåll kan inte generellt bestämmas utan avgörs av det enskilda fallet. Det innebär inte att gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen utan att gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och stöd som han/hon behöver.

Du ska helt enkelt se till att huvudmannen får livskvalitet. Målet är:

- goda levnadsvillkor
- största möjliga självständighet
- deltagande i samhället.


I uppgiften att sörja för person kan bland annat följande ingå:

- hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållande och underrätta sig om ev behov stöd, hjälp och omvårdnad.


- vid behov utnyttja de möjligheter som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)


- ta erforderliga kontakter med sjukvård, socialtjänst, omsorgsverksamhet, försäkringskassa etc.

-samarbeta med kontaktperson om sådan finns, uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet eller annan rekreation.


- ha regelbundna kontakter med huvudmannen
vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför institution/gruppboende.


- se till att huvudmannen har ett bra boende, god omvårdnad och god livskvalitét.


Publicerad av: Kansli och personalkontoret

Senast uppdaterad: 2008-10-31

Högermeny