Tyck till om tyreso.se

Stöd till våldsutövare

Har du svårt att kontrollera din ilska och vill ha hjälp med dina relationer?

Manscentrum Östra Södertörn stöttar män med

  • råd och stödsamtal vid relationsproblem och kriser
  • stöd i föräldrarollen
  • stöd i att hantera konflikter, aggressivitet och våld
  • att se barnens behov utifrån ett barnperspektiv

Behöver du hjälp?
Kontakta Manscentrum Östra Södertörn:
08-448 50 91
info@manscentrumsodertorn.se 

Du kan läsa mer på Manscentrum Östra Södertörns webbplats.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-09-25