Tyck till om tyreso.se

Barn och unga som utsatts för brott

Socialtjänstens samverkar med andra myndigheter vid misstanke om brott mot barn och ungdomar.

Målgruppen för arbetet är barn och unga mellan 0 och 18 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, exempelvis misshandel och sexuella övergrepp.

Socialtjänsten i Tyresö har på uppdrag av Socialnämnden inrättat en modell för hur dessa ärenden ska utredas. Arbetet sker i nära samarbete med Nacka polismästardistrikt och andra berörda myndigheter.

Antalet barn och ungdomar som omfattas av målgruppen är drygt 30 varje år och cirka 20 procent av dessa bedöms ha varit utsatta för sexuella brott i nära relationer.

Uppdraget syftar till

  • att utredningarna ska anpassas till barnet
  • att kvaliteten på utredningarna ska höjas genom kunskapsutveckling
  • att underlagen och rutinerna för samhällets stöd och rättsprocessen ska förbättras

Samtliga parter ska vara tillgängliga på en och samma plats under utredningstiden.

Bakgrunden till projektet är att regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att etablera försöksverksamheter där berörda parter samverkar vid utredningar kring barn och unga som misstänks vara utsatta för allvarliga brott.

Projektarbetet startade den 19 februari 2008 och ansvariga projektledare är Ann Näfver för Tyresö kommun och Lotta Finnsson för Nacka polismästardistrikt.


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2017-10-31

Högermeny

Kontakt

Individ och familjeomsorg

Psykolog
Per Åke Lektér

Politiskt ansvar