Tyck till om tyreso.se

Är du orolig för barn eller unga?

Behöver du hjälp akut - ring 112

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa
Kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp via växeln på tel: 578 291 00.

Du kan göra anmälan anonymt men oftast är det bäst om du som anmälare kan stå för dina uppgifter. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn. 

Vad händer när du kontaktat mottagningsgruppen?
Socialsekreteraren från mottagningsgruppen tar emot din anmälan och kontaktar sedan vårdnadshavaren för att boka in ett bedömningssamtal.

Anmälaren kan också bjudas in till det första bedömningssamtalet.  Därefter beslutar barn- och ungdomsenhetens gruppledare om en barnavårdsutredning ska inledas eller inte.

Vad är en barnavårdsutredning och vad syftar den till?
Socialtjänsten utreder den sociala situationen med barnet eller ungdomen i fokus för att ta reda på om stöd och hjälp behövs. Det sker genom samtal med berörda parter.

Utredningen kan leda till att en eller flera insatser erbjuds familjen. Det kan vara stödgrupper för barn och unga, kontaktfamilj, kontaktperson eller familjebehandling. I vissa fall kan utredningen leda till att barnet eller ungdomen placeras utanför hemmet i ett jour- eller familjehem.

Vad händer sedan?
Socialsekreteraren kan be vårdnadshavarna om tillåtelse att återkoppla till anmälaren. Om vårdnadshavarna säger nej kan du inte få ta del av vad som hänt, eller ska ske, på grund av sekretesslagstiftningen.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa.


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2017-10-31

Högermeny

Kontakt

Mottagningsgrupp för barn och unga 0-18 år


Ring 08-578 291 00
Besöksadress:
Marknadsgränd 2, kommunhuset plan 2

Politiskt ansvar

Kontakt

Kontakt

Kontakt dagtid
Anmäla oro för barn eller vuxen samt andra akuta frågor

Socialtjänsten Tyresö
08-578 291 00

Akuta frågor - kväll, natt och helger

Socialjouren Sydost
08 718 76 40

Koll på soc

Koll på soc

Gå direkt till kollpasoc.se

Du har rätt att må bra.

På kollpasoc.se får du svar på vilken hjälp du kan få och hur det går till.