Tyck till om tyreso.se

Ungdomslänkar

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen arbetar för barn och ungas rättigheter och intressen.

Bris
Bris är en förkortning för "Barnens rätt i samhället". Här kan du läsa mer om deras telefonlinjer med råd och stöd, få information om barns rättigheter och mycket mer.

Barn- och ungdomslinjen (tidigare Barntelefonen)
Ring, mejla eller chatta anonymt med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Här kan du:

  • fråga om dina rättigheter
  • berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

www.Killfragor.se
Forum för killar. Pratkompis på nätet

 

Information och råd kring alkohol och droger och tobak

can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Information och fakta om droger, frågor och svar med mera. 

Drugsmart
Om droger och alkohol. Undersökningar.

Tobaksfakta
Om rökning och snusning. Råd och information om hur du lättast kan sluta.

 

Information och råd kring sex och samlevnad

UMO.se
Webbaserad ungdomsmottagning. Om hälsa, sorg, trötthet, ätstörningar, ångest.

easy.ac
En sida från RFSU med information och försäljning av kondomer.

www.hoppnorrkoping.se

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Information om vart du vänder dig om du känner dig utsatt, du kan ställa frågor med mera.

rsci.nu
Riksorganisationen Stödcentrum mot incest, RSCI. Har även en stödlinje på tel 08 696 00 95

terrafem.org
Hemsida med telefonnummer till en nationell telefonjour som erbjuder stöd på 20 olika språk. Organisationen arbetar även för att väcka opinion mot kvinnovåld, hedersbrott och könsstympning.

 

Annan viktig information

fhi.se
Folkhälsoinstitutets sida om alkohol, droger, spelberoende med mera.

fsum.org
Sida med bland annat adresser till alla ungdomsmottagningar i Sverige.


rfsl.se 
Heder och våld 

Information och råd kring homo-, bi- och transsexualitet

rfsl.se
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - arbetar för HBT-personers rättigheter. Har forum och massor av informationsmaterial.

rfsu.se
Riksförbundet för sexuell upplysning, RSFU.

surfalugnt.se
Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet.


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2018-01-15