Tyck till om tyreso.se

Ungdomstjänst-Tyresömodellen

Socialtjänsten i Tyresö har utarbetat en påföljdsmodell för ungdomar mellan 15-18 år (i vissa fall upp till 21 år) som döms till ungdomstjänst. En ungdom kan bli dömd till mellan 20 och 150 timmar ungdomstjänst.

Innan tingsrätten dömer en ungdom ska socialtjänsten skriva ett yttrande med en bedömning om ungdomstjänst kan anses vara en lämplig dom för den unge. En dom innebär att den unge arbetar på en av socialtjänsten anordnad arbetsplats. Utöver det oavlönade arbetet ingår ett påverkansprogram som består av sju samtal hos socialtjänsten.

Påverkansprogrammet omfattar 10 timmar av den utdömda tiden. Resterande tid förläggs till arbetsplatsen.  Syftet är att den unge ska utföra ett meningsfullt arbete inom en frivilligorganisation eller i någon kommunal verksamhet. Detta arbete leds av en utbildad handledare. Påverkansprogrammet har en tydlig struktur och har fokus på det brott som den unge är dömd för. Programmet involverar den unges vårdnadshavare.

Den unge och dennes vårdnadshavare blir kallade till ett möte hos socialtjänsten. Medverkande vid mötet är samordnaren, samtalsledaren för påverkansprogrammet samt den blivande handledaren på arbetsplatsen. Vid mötet upprättas en arbetsplan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta James Walsh eller Per Åke Lektér, kontaktuppgifter till höger.


Publicerad av: Eva Pettersson

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Kontakt

IFO

Påverkansprogrammet, legitimerad psykolog
Per Åke Lektér