Tyck till om tyreso.se

Hur bor ensamkommande barn och ungdomar?

 

Frågor och svar

  • Hur bor ensamkommande barn och ungdomar?

    Beroende på vilket behov barnet eller ungdomen har finns det olika lösningar. Kommunen arbetar utifrån en modell som kallas boendekedja. De som är under 18 år bor antingen i familjehem, på Hem för vård och boende, eller i stödboende. De som är över 18 år bor i stödboende eller träningslägenhet.

    Varje ungdom har en boendestödjare som coachar och följer ungdomarna hela vägen tills de klarar sig själva.

    Kommunen har fyra boendeformer; familjehem, Hem för vård och boende (HVB-boende), stödboende och träningslägenhet. I kommunen har flera familjer öppnat sina hem för ensamkommande.