Tyck till om tyreso.se

Stöd för ensamkommande ungdomar

Oron i världen gör att många människor befinner sig på flykt. Tyresö kommun tar sin del av ansvaret att hitta boende till nyanlända och på bästa sätt integrera dem i det svenska samhället.

Vi tog emot 141 ensamkommande ungdomar under 2015. Det var många fler än vad vi hade räknat med men tack vare gemensamma krafter har vi lyckats skaffa boende och stöd för samtliga ungdomar.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om kommunen mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

 

Frågor och svar om ensamkommande barn och unga

 • Hur tas en ensamkommande barn eller ungdom emot?

  När en person under 18 år kommer till Sverige, utan sällskap av förälder eller vårdnadshavare, ansvarar kommunen för att ungdomen får

  • det stöd och boende den unga har behov av
  • skolundervisning så snart som möjligt
  • en egen företrädare som exempelvis god man


  Vi ger den omsorg och stöd ungdomen behöver för att bli självständig och integreras i det svenska samhället.

 • Hur bor ensamkommande barn och ungdomar?

  Beroende på vilket behov barnet eller ungdomen har finns det olika lösningar. Kommunen arbetar utifrån en modell som kallas boendekedja. De som är under 18 år bor antingen i familjehem, på Hem för vård och boende, eller i stödboende. De som är över 18 år bor i stödboende eller träningslägenhet.

  Varje ungdom har en boendestödjare som coachar och följer ungdomarna hela vägen tills de klarar sig själva.

  Kommunen har fyra boendeformer; familjehem, Hem för vård och boende (HVB-boende), stödboende och träningslägenhet. I kommunen har flera familjer öppnat sina hem för ensamkommande.

 • Vilken hjälp får de att integreras i Sverige?

  Så fort som möjligt börjar barnet eller ungdomen i skolan för att lära sig det svenska språket och få en meningsfull vardag. Varje barn och ungdom har en socialsekreterare och en god man som tillsammans stöttar dem att lära sig se sina egna utvecklingsmöjligheter, bli medvetna om sina förmågor och få hjälp att nå sina mål.

 • Vad är ett HVB-hem?

  På ett hem för vård och boende, HVB-hem, finns det alltid bemanning av utbildad personal som stöttar barnen och ungdomarna. Personalen hjälper ungdomarna med vardagliga saker som läxhjälp, kontakt med myndigheter, tandläkare, läkare och samtalskontakt.

 • Vilka driver HVB-hemmen?

  Inspektionen för vård och omsorg är den myndighet som ger tillstånd att driva Hem för vård och boende. Kommunen anlitar dessa boenden för barn och unga.

 • Varför informerar inte kommunen grannarna när ett boende öppnas?

  Tyvärr har det funnits en hotbild mot HVB-boenden runt om i landet. På Migrationsverkets inrådan väljer vi därför att inte lämna ut adresser till boenden för nya tyresöbor.

 • Hur många ensamkommande tar kommunen emot 2016?

  Under 2016 ska Tyresö kommun ta emot 4,7 promille av totala antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. 

  Exakt hur många vi kommer att ta emot beror alltså på hur flyktingströmmen till Sverige kommer att se ut. Hittills under 2016 har det kommit betydligt färre ensamkommande barn  och i juni hade inget ensamkommande barn ännu anvisats Tyresö kommun.

 

Du hittar också Frågor och svar om hur det är att vara familjehem för ensamkommande flyktingbarn.


Publicerad av: Eva Pettersson

Senast uppdaterad: 2017-03-28

Högermeny

Kontakt

Barn- och ungdomsenheten

Enhetschef
Eva Tullander
Postadress:
Socialförvaltningen
Barn- och ungdomsenheten
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2, kommunhuset plan 2
 • 08-578 291 00
 • 08-578 272 35

Politiskt ansvar

Kontakt

Resursenheten/Boendekedjan

Enhetschef
Gunilla Strindevall
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, ingång vårdcentralen, plan 4
 • 08-5782 97 11, eller växeln 08-5782 91 00

Politiskt ansvar