Tyck till om tyreso.se

Familjeteamet - stödinsatser för barn- och tonårsfamiljer

Familjeteamet arbetar med familjebehandling för att stärka familjer med barn och tonåringar.

Pappa med barn

Familjebehandling
Familjebehandling ger en möjlighet för familjer att utveckla och förändra sin livssituation. Insatsen kan se olika ut eftersom den utgår ifrån barnets eller ungdomens behov, men består ofta av barn- och ungdomssamtal samt familjesamtal.

Så här söker du hjälp
Kontakta mottagningsgruppen för barn och unga på 08-578 291 00. Familjebehandling är en kostnadsfri insats som beviljas efter utredning av socialsekreterare. Insatsen utvärderas regelbundet.


Publicerad av: Eva Pettersson

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Kontakt

Mottagningsgrupp för barn och unga 0-18 år


Ring 08-578 291 00
Besöksadress:
Marknadsgränd 2, kommunhuset plan 2

Politiskt ansvar