Tyck till om tyreso.se

Stöd om du har föräldrar med beroende

Har du en förälder eller en nära anhörig som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter?

Du kan få enskilt stöd eller träffa andra jämnåriga i grupp som har liknande erfarenheter som du.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med mottagningsenheten för barn och unga, eller samordnaren på Resursenheten på: 08-578 291 00.


Publicerad av: helen.kim@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-04

Högermeny

Kontakt

Resursenheten

Enhetschef
Gunilla Strindevall
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, 2 tr , ingång Vårdcentralen

Politiskt ansvar