Tyck till om tyreso.se

Vårdnad och umgänge

Socialförvaltningens Familjerätt erbjuder bland annat samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.

BarnDen/de som vill skiljas ska lämna in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Tingsrätten beslutar om att betänketid ska löpa i sex månader, om skilsmässan avser gifta föräldrar med barn under 16 år, eller om någon av makarna motsätter sig skilsmässan. Om makarna, efter betänketidens slut, vill fullfölja skilsmässan ska detta meddelas tingsrätten inom 12 månader från betänketidens början. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

 

För ogifta föräldrar, som flyttar isär, reglerar den så kallade sambolagen endast hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas. 

Samarbetssamtal

Socialförvaltningens Familjerätt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda. Samtalen syftar till att föräldrarna ska hitta gemensamma lösningar med barnets bästa i fokus. Initiativet till samtalen kommer från föräldrarna och besöken registreras inte.  

Familjerätten kan även hjälpa föräldrarna att upprätta avtal om vårdnad, umgänge och barns boende. För att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. 

Innan tingsrätten avgör ett mål om vårdnad, boende, och umgänge, kan rätten begära ett yttrande från Familjerätten. Tingsrätten kan även begära att en utredning genomförs av Familjerätten.

Från konflikt till försoning - ett annat sätt att handlägga vårdnadsmål.
Konflikt och försoning är ett nytt sätt att samarbeta mellan Familjerätt och Tingsrätt i vårdnadstvister. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrar att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

För att förbättra tillgängligheten har Familjerätten "träffas säkrast" tider. De nås då via växeln följande tider;
Måndagar 09.00-10.00
Tisdagar 13.00-14.00
Torsdagar 13.00-14.00
Fredagar 09.00-10.00 


Är du intresserad av att veta mer om konflikt och försoning och hur det går till? 

se filmen här
Läs även vår folder om konflikt och försoning, du hittar den under relaterad information.

Resursenheten erbjuder gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar.

All personal inom socialförvaltningen arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.

För mer information, kontakta Familjerätten. 


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2017-10-31

Högermeny

Kontakt

Familjerätten

Enhetschef
Johanna Kankaanpää
Postadress:
Öppettider:
Mån-tors 08.00-16.30
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Besöksadress:
Bollmoravägen 12, ingång Vårdcentralen

Politiskt ansvar

Kontakt

Resursenheten

Enhetschef
Gunilla Strindevall
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, 2 tr , ingång Vårdcentralen

Politiskt ansvar