Tyck till om tyreso.se

Mobila teamet - ett stöd till elever och föräldrar i samarbete med skolan

Mobila teamet arbetar förebyggande med elever som har olika svårigheter i skolan, eller helt enkelt inte kommer iväg till skolan. Eleverna som går i förskoleklass upp till årskurs 9 blir främst aktualiserade hos Mobila teamet av skolan.

Mobila teamet vänder sig till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan. Tillsammans med elev, föräldrar, och i samarbete med skolan, arbetar vi för att skapa en positiv förändring i skolsituationen.

Samarbetet ser olika ut men kan bestå av familjesamtal, barnsamtal och nätverksmöten i olika former. Kontakten med Mobila teamet följs upp vid regelbundna möten för att utvärdera insatserna. 

Om du som förälder eller elev är intresserad av att få kontakt med Mobila teamet kan du vända dig till aktuell skola, eller ringa direkt till Mobila teamet för mer information.

Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.


Publicerad av: Eva Pettersson

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Kontakt

Resursenheten

Enhetschef
Gunilla Strindevall
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, 2 tr , ingång Vårdcentralen

Politiskt ansvar