Tyck till om tyreso.se

Kajsa Kanrell Consulting AB

Lokaler

Besöksadress:
Götgatan 58, Stockholm.

Tillgänglighet med allmänna kommunikationer:
Direkt närhet till bussar och gångtid från T-bana Slussen eller Medborgarplatsen, ca 10 minuter. Goda parkeringsmöjligheter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar:
I lokalen finns såväl mindre rum för parsamtal men även större rum om fler ur nätverket önskar närvara. Lokalen är diskret placerad. Lokalen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Personal och kompetens

Antal familjerådgivare: 4
Könsfördelning bland personalen: 2 kvinnor och 2 män.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska

Verksamhetens innehåll
Besökstider: Fördelas på såväl dag- som kvällstider.

Beskrivning av verksamhetens arbetsmetoder:
Familjerådgivningen uppdrag är att erbjuda hjälp att bearbeta problem och konflikter i par och familjerelationer. Syftet med samtalen är att de sökande ska återfå respekten för varandra. Att samtalen bidrar till ny och ökad förståelse för var och ens tankar, känslor och handlingar. Ytterligare arbetsområden är att kartlägga brister på färdigheter och återskapa och/eller nyförvärva de redskap och färdigheter som vardagen bör innehålla och som krävs för att leva i goda relationer med andra människor i form av t.ex. föra samtal, konfliktlösning, att kunna säga ja/nej, att komma överens om gemensamma strategier för barnen, att visa intresse/respekt för varandra m.m. Rådgivningstillfället ser vi som en gemensam kartläggning och igångsättare för att hemma emellan dessa tillfällen i praktiken träna och lägga till nya förhållningssätt och färdigheter.

Annat som företaget vill framhålla om sin verksamhet:
Alla familjerådgivare har lång erfarenhet från det specifika familjerådgivningsarbetet. Det finns stor samlad kunskap om att arbeta med alla de problemställningar som kan bli aktuella såsom kommunikationsproblem, separationsproblem, sex och samlevnad, våldsproblematik, barn i kris, vuxna i stress- och utmattningstillstånd samt erfarenhet från familjer med inslag av funktionshinder. Rådgivarna ges en presentation av vars och ens specifika kunskap på företagets hemsida.
www.kajsakanrell.se; www.birgittalindholm.se; www.johanwallmark.se; www.johanwisen.se

Kontakta oss:
Telefon: 08-560 258 00 eller 0707-192629. Mail: kajsakanrell@gmail.com Om du lämnar ett meddelande återkommer vi samma dag. Vid mailkontakt svarar vi inom 24 timmar.


Publicerad av: aila.thorsander@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-30