Tyck till om tyreso.se

Ersta diakonisällskap

Lokaler

Besöksadress:
Folkungagatan 127, Stockholm, och Erstagatan 1 F, Stockholm. Båda två är fina lokaler med trivsamt väntrum.

Tillgänglighet med allmänna kommunikationer:
Buss nummer 3 från Skanstull eller från Slussen, gå av vid Tjärhovsplan, gå tre minuter genom Tjärhovsparken, sen är du där.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar:
Lokal på Erstagatan 3 D är anpassad för personer med funktionsnedsättningar med både hiss och toalett.

Personal och kompetens

Antal familjerådgivare: 4
Könsfördelning bland personalen: 2 män och 2 kvinnor
Språkkunskaper: Svenska, engelska
Verksamhetens innehåll
Besökstider: Vi har viss flextid med möjlighet till både tidiga tider och kvällstider.

Beskrivning av verksamhetens arbetsmetoder:

Målet för familjerådgivningsverksamheten att tillsammans med familjerna åstadkomma varaktiga förbättringar av relationer och kommunikationsmönster. Samtalen är redan från början inriktade på lösningar och det första samtalet utgör en gemensam orientering om syfte, möjligheter och önskvärd lösning. Samtalen sker under respekt för de sökandes vilja till förändring och egna lösningsförsök. Vi ser det som ytterst viktigt att upplevelsen av samtalen innebär att de sökande får utrymme och gehör för sina personliga tankar och känslor. En förutsättning för behandling är att det skapas en förtroendefull relation mellan de sökande och familjerådgivarna där familjerådgivarens uppgift i samtalet är att tydliggöra och underlätta i dialogen och skapa ett bra arbetsklimat för ett kvalificerat förändringsarbete. För att ge vårt arbete en god etisk inramning så stämmer vi regelbundet av i samtalsserien med klienterna att det vi gör är meningsfullt för dem.

Annat som företaget vill framhålla om sin verksamhet:
Erstas familjerådgivning arbetar utifrån FN:s barnkonvention om barnens rätt i samhället. Vår uppgift som familjerådgivare blir att alltid ha ett fokus även på barnens situation i de samtal vi har med paren.

Kontakta oss:
För bokning av tid ring: 08-714 68 86. Telefontider: Måndag – fredag 8.30 – 12.30. Onsdagar även 13.00 – 15.00. För mer information se hemsidan: www.erstadiakoni.se


Publicerad av: linda.esperstrand@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-10-08